Trwa ładowanie...
d3csbil
espi

VINDEXUS S.A. - Wyznaczenie dnia pierwszego notowania obligacji Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus...

VINDEXUS S.A. - Wyznaczenie dnia pierwszego notowania obligacji Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. serii S1 w alternatywnym systemie obrotu CATALYST (6/2014)
Share
d3csbil
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Wyznaczenie dnia pierwszego notowania obligacji Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. serii S1 w alternatywnym systemie obrotu CATALYST
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, iż w dniu 4 marca 2014 otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. na nr 242/2014 z dnia 4 marca 2014, na podstawie której 6 marca 2014 został wyznaczony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na CATALYST 10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S1 emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VIN1116"

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VINDEXUS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-333 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serocka 3/B2
(ulica) (numer)
022 740 26 50 do 61 022 740 26 50 do 61
(telefon) (fax)
kontakt@gpm-vindexus.pl www. gpm-vindexus.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-345 550386189
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3csbil

Podziel się opinią

Share
d3csbil
d3csbil