Trwa ładowanie...
d2fu9j0

VINDEXUS S.A. - Wyznaczenie dnia pierwszego notowania obligacji Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus...

VINDEXUS S.A. - Wyznaczenie dnia pierwszego notowania obligacji Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. serii S1 w alternatywnym systemie obrotu CATALYST (6/2014)

Share
d2fu9j0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Wyznaczenie dnia pierwszego notowania obligacji Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. serii S1 w alternatywnym systemie obrotu CATALYST
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, iż w dniu 4 marca 2014 otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. na nr 242/2014 z dnia 4 marca 2014, na podstawie której 6 marca 2014 został wyznaczony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na CATALYST 10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S1 emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VIN1116"

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

| | | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VINDEXUS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-333 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Serocka | | 3/B2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 740 26 50 do 61 | | 022 740 26 50 do 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@gpm-vindexus.pl | | www. gpm-vindexus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-345 | | 550386189 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

Podziel się opinią

Share
d2fu9j0
d2fu9j0