Trwa ładowanie...
d2dtqgi
d2dtqgi
espi

VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (28/2014)

VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (28/2014)
Share
d2dtqgi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.: Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji Jerzy Mazgaj 2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. 3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie 4. Opis transakcji: Data transakcji Kupno/sprzedaż Wolumen Cena (zł) 4 grudnia 2014 Kupno 500.000 2,00 8 grudnia 2014 Kupno 500.000 2,20 5. Miejsce
zawarcia transakcji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) 6. Tryb zawarcia transakcji Transakcje pakietowe na GPW 7. Data i miejsce sporządzenia informacji Kraków, 10 grudnia 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilotów 10
(ulica) (numer)
(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)
sekretariat@vistulagroup.pl vistulagroup.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dtqgi

Podziel się opinią

Share
d2dtqgi
d2dtqgi