Trwa ładowanie...
d46w02y
d46w02y
espi

VISTULA GROUP - Zmiana warunków emisji obligacji serii B - wcześniejszy wykup obligacji. (42/2012)

VISTULA GROUP - Zmiana warunków emisji obligacji serii B - wcześniejszy wykup obligacji. (42/2012)
Share
d46w02y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków emisji obligacji serii B - wcześniejszy wykup obligacji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 grudnia 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/12/2012 w sprawie zmiany "Warunków Emisji 500 Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii B Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna" z dnia 16 grudnia 2011 r. stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 2/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. (zwanych dalej "Warunki Emisji"), przy czym zmiana Warunków Emisji wejdzie w życie pod warunkiem jej zaakceptowania przez wszystkich obligatariuszy Obligacji Vistula Group S.A. serii B (zwanych dalej "Obligacjami") w związku z zamiarem Spółki wcześniejszego wykupu Obligacji: Zmiana Warunków Emisji polega wprowadzeniu w nich odpowiednich postanowień umożliwiających Spółce skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji w dniu 20 grudnia 2012 roku i tym samym skrócenie ostatniego okresu odsetkowego. Przed dokonaniem powyższej zmiany Warunków Emisji, datą wykupu
Obligacji był dzień 27 grudnia 2012 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starowiślna 48
(ulica) (numer)
(0-12) 65 61 832 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)
vistula@vistula.pl vistula.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46w02y

Podziel się opinią

Share
d46w02y
d46w02y