Trwa ładowanie...
dyvpkm8

VIVID GAMES - Powołanie Spółki zależnej. (4/2015) - EBI

VIVID GAMES - Powołanie Spółki zależnej. (4/2015)

Share
dyvpkm8
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie Spółki zależnej.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 lutego 2015 roku powołana została spółka zależna Emitenta pod firmą Vivid Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, w pełni pokrytym przez Emitenta, który objął 100% udziałów. Do Zarządu Spółki powołani zostali Jarosław Wojczakowski jako Prezes Zarządu oraz Roy Huppert jako Wiceprezes Zarządu. Spółka realizować będzie zadania powiązane z działalnością Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roy Huppert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8