Trwa ładowanie...
dkg9zi2
espi

VOTUM S.A. - Dywidenda z zysku za rok 2013 (30/2014)

VOTUM S.A. - Dywidenda z zysku za rok 2013 (30/2014)
Share
dkg9zi2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dywidenda z zysku za rok 2013 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOTUM S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOTUM S.A. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2013, zgodnie z którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOTUM S.A. postanowiło przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie netto 6 256 574,05 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100) wypracowany w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w następujący sposób: 1. kwotę 136 574,05 zł. (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100) przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy; 2. kwotę 6 120 000 zł. (słownie: sześć milinów sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. kwotę 0,51 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na 1 akcję, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy. Dywidenda z zysku za rok 2013 wyniesie 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy) na 1 akcję. Zgodnie z podjętą uchwałą na dzień dywidendy został wyznaczony 8 lipca 2014 r.,
natomiast dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 1) 22 lipca 2014 r. ? dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 3 000 000 zł. (słownie: trzy miliony złotych), tj. w kwocie 0,25 zł. (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję; 2) 22 października 2014 r. ? dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 3 120 000 zł. (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. w kwocie 0,26 zł. (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na 1 akcję | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)
dkg9zi2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2014-06-24 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkg9zi2

Podziel się opinią

Share
dkg9zi2
dkg9zi2