Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (33...

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (33/2012)
Share
d1uem3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 maja 2012 otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Spółki ("Zawiadamiający") o nabyciu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w okresie od 18 maja 2012 do 21 maja 2012 łącznie 15.212 akcji Spółki za łączną kwotę 69.264,66 PLN. Transakcje nabycia akcji zostały zawarte zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. nabycie 9.312 akcji VOTUM S.A. w dniu 18 maja 2012 za łączną kwotę 41.198,82 PLN ? średnia cena wyniosła 4,42 PLN za akcję 2. nabycie 5.900 akcji VOTUM S.A. w dniu 21 maja 2012 za łączną kwotę 28.065,84 PLN ? średnia cena wyniosła 4,76 PLN za akcję

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu
2012-05-23 Jan Wan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r