Trwa ładowanie...
d120666
d120666
espi

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (38...

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (38/2012)
Share
d120666
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 czerwca 2012 otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Spółki ("Zawiadamiający") o nabyciu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w okresie od 1 czerwca 2012 do 5 czerwca 2012 łącznie 17.073 akcji Spółki za łączną kwotę 81.170,37 PLN. Transakcje nabycia akcji zostały zawarte zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. nabycie 4.383 akcji VOTUM S.A. w dniu 1 czerwca 2012 za łączną kwotę 20.256,24 PLN ? średnia cena wyniosła 4,62 PLN za akcję 2. nabycie 5.690 akcji VOTUM S.A. w dniu 4 czerwca 2012 za łączną kwotę 27.475,63 PLN ? średnia cena wyniosła 4,83 PLN za akcję 3. nabycie 7.000 akcji VOTUM S.A. w dniu 5 czerwca 2012 za łączną kwotę 33.438,50 PLN ? średnia cena wyniosła 4,78 PLN za akcję

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2012-06-13 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d120666

Podziel się opinią

Share
d120666
d120666