Trwa ładowanie...
d2bq845
d2bq845
espi

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (43 ...

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (43/2014)
Share
d2bq845
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki, że w dniu 17 listopada 2014 roku osoba blisko związana z Członkiem Zarządu spółki w myśl art. 160 powołanej ustawy dokonała sprzedaży 1.000.000 (jeden milion) akcji spółki VOTUM S.A. po cenie 6,55 zł za akcję o wartości 6.550.000 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) zł. Transakcja ta odbyła się poza rynkiem regulowanym w wyniku sprzedaży pozasesyjnej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Bartłomiej Krupa Członek Zarządu
2014-11-21 Jan Wan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bq845

Podziel się opinią

Share
d2bq845
d2bq845