Trwa ładowanie...
d1ripyh
espi

VOTUM S.A. - Spłata pożyczki wewnątrzgrupowej (62/2011)

VOTUM S.A. - Spłata pożyczki wewnątrzgrupowej (62/2011)

Share
d1ripyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spłata pożyczki wewnątrzgrupowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOTUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 spółka zależna Emitenta ? VOTUM-RehaPlus S.A.("Spółka zależna") - dokonała przedterminowej częściowej spłaty pożyczek zaciągniętych u Emitenta. O pożyczkach udzielonych Spółce zależnej Emitent informował w Prospekcie Emisyjnym oraz Sprawozdaniach finansowych Spółki. Łączna kwota spłaty wyniosła 1 965 715,25 PLN. Spłacie podlegały odsetki od wszystkich pożyczek naliczone na dzień spłaty (tj. 20 grudnia 2011) ? 365.715,25 PLN oraz część kapitału pożyczki określonej w porozumieniu z dnia 23 marca 2009 - 1.600.000 PLN. Zgodnie z zapisami umownymi Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Przedterminowa spłata pożyczki wynika z nadwyżek środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki zależnej. Operacja ta ma na celu obniżenia kosztów finansowych Spółki zależnej oraz poprawy struktury rentowności kapitałów własnych Spółki zależnej. Uzyskane w ten sposób
środki Emitent zamierza ulokować na lokatach terminowych w celu zabezpieczenia realizacji kontynuowanych celów emisyjnych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyścigowa | | 56i | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2011-12-21 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh