Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

VOXEL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 30.10.2012r. dot. zmiany terminu publika...

VOXEL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 30.10.2012r. dot. zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego (20/2012)

Share
d3o1hcx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 30.10.2012r. dot. zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 18/2012 z dnia 30.10.2012 r. Przed korektą: "Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do treści raportu nr 08/2012 (system EBI) z dnia 23.01.2012 r. informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r. Zgodnie z treścią raportu nr 08/2012 (system EBI) z dnia 23.01.2012 r. publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Emitenta planowana była na dzień 14.11.2012 r. Zarząd Emitenta oświadcza, że skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku będzie zawierał kwartalną informację finansową, a nową datą publikacji raportu będzie dzień 06.11.2012 r." Po korekcie: "Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o terminie przekazywania raportów okresowych w 2012 roku - terminie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r. Zarząd Emitenta oświadcza, że
skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku będzie zawierał kwartalną informację finansową, a datą publikacji raportu okresowego będzie dzień 06.11.2012 r. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że zgodnie z treścią raportu nr 08/2012 (przekazanym w systemie EBI) z dnia 23.01.2012 r. publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Emitenta planowana była na dzień 14.11.2012 r." Podstawa Prawna: § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku z późniejszymi zmianami | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx