Trwa ładowanie...
d3crzy9

VOXEL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...

VOXEL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku (13/2013)

Share
d3crzy9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 27 lutego 2013 roku i którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 1. VOXEL INTERNATIONAL S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU Liczba posiadanych akcji: 5 173 856 Liczba głosów z posiadanych akcji: 8 173 956 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku: 81,56 % Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A: 64,20 %
2. TOTAL FIZ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Liczba posiadanych akcji: 1 741 397 Liczba głosów z posiadanych akcji: 1 741 397 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku: 17,37 % Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A: 13,68 % | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Dariusz Pietras Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Grzegorz Maślanka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9