Trwa ładowanie...
d1t9m44
d1t9m44

Voxel wyemituje obligacje serii F o wartości nominalnej do 10 mln zł

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Zarząd Voxel podjął uchwałę o wyemitowaniu do 10 tys. sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 10 mln zł, poinformowała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1t9m44

"Celem emisji obligacji serii F jest sfinansowanie wykupu obligacji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu emitenta nr 01/06/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii E" - czytamy w komunikacie.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem, że prawidłowo objętych i opłaconych zostanie, co najmniej 6 000 obligacji.

Wykup obligacji nastąpić w terminie 12 miesięcy od daty przydziału obligacji (datą wykupu będzie 1 lipca 2017 r.)

d1t9m44

Oprocentowanie obligacji serii F będzie zmienne i będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 5%. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 miesięcy.

Wartość jednostkowych zobowiązań zaciągniętych przez emitenta na dzień 31 marca 2016 roku wynosiła 79 972,8 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 1 913,7 tys. zł. "Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji (tj. do 1 lipca 2017 roku) przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 69 000,00 tys. zł, z wyłączeniem zadłużenia związanego z niniejszą emisją obligacji, o wartości do 10 mln zł" - podano także.

Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w październiku 2012 r.

(ISBnews)

d1t9m44

Podziel się opinią

Share

d1t9m44

d1t9m44