Trwa ładowanie...
d39efcg

W '14 potrzeby pożyczkowe netto 55 mld zł, dług publ. 52,5 proc. PKB - WPFP

30.04. Warszawa (PAP) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu wzrosną z 45,7 mld zł 2013 r. do 55,0 mld zł w 2014 r. i 69,3 mld zł w 2015 r, a w 2016 r. obniżą się do 47,6 mld zł -...

Share
d39efcg

30.04. Warszawa (PAP) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu wzrosną z 45,7 mld zł 2013 r. do 55,0 mld zł w 2014 r. i 69,3 mld zł w 2015 r, a w 2016 r. obniżą się do 47,6 mld zł - wynika z aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Poziom państwowego długu publicznego ma się obniżać do 51,0 proc. PKB w 2016 r.

"Zakłada się, że potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą w kolejnych latach: 2013 r. - 45,7 mld zł, 2014 r. - 55,0 mld zł, 2015 r. - 69,3 mld zł, 2016 r. - 47,6 mld zł" - napisano we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu informującym o przyjęciu aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 przez Radę Ministrów.

"Źródłem finansowania tych potrzeb będą przychody na rynku krajowym (emisja obligacji bonów skarbowych) i na rynkach zagranicznych (sprzedaż obligacji na rynkach międzynarodowych i kredyty zaciągane w międzynarodowych instytucjach finansowych, głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Światowym)" - dodano.

d39efcg

Jak wynika z dokumentu CIR, w WPFP założono, że poziom długu publicznego w relacji do PKB (według metodologii krajowej) będzie się obniżał z 52,7 proc. PKB w 2013 r. do 51,0 proc. PKB w 2016 r.

Poniżej tabela.

Państwowy dług publiczny

2013 r. - 865,1 mld zł (52,7 proc. PKB),
2014 r. - 903,6 mld zł (52,5 proc. PKB),
2015 r. - 959,7 mld zł (52,4 proc. PKB),
2016 r. - 997,7 mld zł (51,0 proc. PKB).

d39efcg

"Powyższe dane są zgodne z założeniami makroekonomicznymi i fiskalnymi przyjętymi do +Programu Konwergencji. Aktualizacja 2013+. Zmiany relacji długu do PKB będą wynikiem kształtowania się potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, tempa wzrostu PKB oraz kursu złotego w stosunku do innych walut, w tym zwłaszcza euro" - zaznaczono w komunikacie.

"Podobnie jak w innych latach większość państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa" - dodano.(PAP)

fdu/ osz/

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg