Trwa ładowanie...
d2bf5kf

W 2010-12 relacja długu do PKB blisko progu 55 proc. - strategia zarządzania długiem

28.09. Warszawa (PAP) - W latach 2010-12 relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. W latach 2013-2014 przewiduje się spadek tej relacji do poziomu 52,7 proc....

Share
d2bf5kf

28.09. Warszawa (PAP) - W latach 2010-12 relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. W latach 2013-2014 przewiduje się spadek tej relacji do poziomu 52,7 proc. - wynika z opublikowanej we wtorek Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-14. Potwierdziły się tym samym poniedziałkowe informacje PAP, że w perspektywie strategii dług nie przekroczy 55 proc. PKB.

"Przy przyjętych założeniach relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie rosła, przekraczając próg 50 proc. w 2010 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie progu 50 proc. w 2010 r. oznaczać będzie konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. nie wyższej relacji deficytu budżetowego do dochodów niż przyjęta w budżecie na 2011 r. Ograniczenie to będzie miało wpływ na poziom deficytów budżetowych w kolejnych latach" - napisano w dokumencie.

"W latach 2010-12 relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. Oznacza to występowanie ryzyka przekroczenia tego progu i uruchomienia sankcji wynikających z ustawy o finansach publicznych. Z uwagi na znaczny udział długu w walutach obcych w długu SP duże znaczenie dla kształtowania się relacji będzie miał poziom kursu złotego na koniec poszczególnych lat" - dodano.

d2bf5kf

Zgodnie z dokumentem, w latach 2013-2014 przewiduje się spadek tej relacji do poziomu 52,7 proc.

"Spadkowi relacji państwowego długu publicznego do PKB towarzyszyć będzie wzrost relacji długu sektora general government do PKB do poziomu 57,8 proc. w 2012 r., a następnie jej stabilizacja. Przy przyjętych założeniach w horyzoncie Strategii nie wystąpi zagrożenie przekroczenia przez tę relację progu 60 proc. przewidzianego w Traktacie z Maastricht" - napisano.

"Wzrost kosztów obsługi długu SP będzie wynikać przede wszystkim z przyrostu długu, a ich relacja do PKB wzrośnie do 2,7 proc. w latach 2012-13 i obniży się do 2,6 proc. w 2014 r." - dodano.

2010 2011 2012 2013 2014

.
Państwowy dług publiczny
w relacji do PKB (proc.) 53,2 54,2 54,3 53,7 52,7
.
Dług sektora general
government w relacji
do PKB (proc.) 55,4 57,1 57,8 57,6 57,6

(PAP)

jba/ ana/

d2bf5kf

Podziel się opinią

Share
d2bf5kf
d2bf5kf