Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

W INVESTMENTS - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie (117/2013)

W INVESTMENTS - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie (117/2013)
Share
d390w11

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 117 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 28 października 2013 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od Bloemer Investments Limited z siedzibą w Nikozji ("Zawiadamiająca") w sprawie zmniejszenia w dniu 25 października 2013 roku udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%. Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce było wynikiem transakcji sprzedaży akcji zrealizowanej dnia 25 października 2013 roku. Przed w/w transakcją Zawiadamiająca posiadała 86.752.657 akcji Spółki stanowiących 5,83% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,83% ogólnej liczby głosów Spółki. Po w/w transakcji Zawiadamiająca posiada 34.749.210 akcji Spółki stanowiących 2,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,34% ogólnej
liczby głosów Spółki. Zawiadamiająca nie zawarła z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy o Ofercie oraz nie istnieją inne podmioty zależne od Zawiadamiającej, które posiadają akcje Spółki. Zawiadamiająca nie wyklucza dalszego zmniejszania zaangażowania w akcje Spółki w okresie następnych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d390w11

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-10-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11