Trwa ładowanie...
d42nu5u

W INVESTMENTS - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014 (41/2014)

W INVESTMENTS - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014 (41/2014)

Share
d42nu5u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. (?Spółka?) informuje, że w związku ze sprzedażą udziałów spółki zależnej oraz wypłatą dywidendy, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 40/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku, Zarząd podjął decyzję w sprawie podwyższenia prognozy opublikowanej w raporcie ESPI nr 22/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku. Podwyższenie prognozy dotyczy pozycji ?przychody ogółem?, ?przychody ze sprzedaży? oraz ?przychody z działalności finansowej i pozostałej operacyjnej?. Dotychczasowa prognoza zakładała: a) przychody ogółem w kwocie 32.039 tys. zł; b) przychody ze sprzedaży w kwocie 13.304 tys. zł; c) przychody z działalności finansowej i pozostałej operacyjnej w kwocie 18.735 tys. zł; Zweryfikowana prognoza zakłada: a) przychody ogółem w kwocie 54.200 tys. zł; b) przychody ze sprzedaży w kwocie 16.831 tys. zł; c) przychody z działalności finansowej i pozostałej operacyjnej w kwocie 37.369 tys. zł; Spółka podtrzymuje opublikowane wcześniej prognozy dotyczące zysku netto. Spółka planuje
osiągnięcie zysku netto w kwocie 27.370 tys. zł. Podstawy i istotne założenia prognozy: a) dane finansowe Spółki za III kwartały 2014 roku oraz wyniki finansowe osiągane w latach poprzednich; b) analiza zewnętrznych i wewnętrznych czynników ekonomicznych; c) brak emisji dodatkowych instrumentów kapitałowych; d) niezaciąganie nowych, istotnych zobowiązań finansowych w okresie do 31 grudnia 2014 roku. Możliwość realizacji przez Spółkę prognozowanych wyników będzie monitorowana na bieżąco. Zarząd będzie publikował komentarz do realizacji prognozy w raportach okresowych dotyczących wyników osiąganych w roku 2014. W razie zaistnienia okoliczności, powodujących konieczność korekty któregokolwiek z podanych w prognozie parametrów finansowych o więcej niż 10%, Zarząd poinformuje o tym niezwłocznie w stosownym raporcie bieżącym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42nu5u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | buiro@wi.pl | | www.wi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2014-11-25 Adam Szprot Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42nu5u

Podziel się opinią

Share
d42nu5u
d42nu5u