Trwa ładowanie...
d339xj0

W VI oceny koniunktury w usługach zróżnicowane - GUS

22.06. Warszawa (PAP) - W czerwcu oceny koniunktury w badanych grupach przedsiębiorstw usługowych są bardzo zróżnicowane. Najlepiej koniunkturę oceniają firmy z sekcji działalność...
Share
d339xj0

22.06. Warszawa (PAP) - W czerwcu oceny koniunktury w badanych grupach przedsiębiorstw usługowych są bardzo zróżnicowane. Najlepiej koniunkturę oceniają firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa - w porównaniu z czerwcem zeszłego roku oceny te są bardziej korzystne, choć mniej optymistyczne niż w maju br. - podał we wtorek GUS. Najbardziej negatywnie ogólny klimat koniunktury oceniany jest w sekcji edukacja - oceny te są zarówno bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w czerwcu ubiegłego roku, jak i od sygnalizowanych przed miesiącem.

"W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 28 (w maju plus 32). Poprawę koniunktury odnotowuje 33 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w maju odpowiednio 38 proc. i 6 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie.

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z mniej korzystnych zarówno bieżących jak i przewidywanych ocen popytu, sprzedaży usług oraz sytuacji finansowej jednostek. Bieżące ceny usług rosną wolniej niż w maju, ale w najbliższych trzech miesiącach można się spodziewać nieco szybszego ich wzrostu" - dodano.

d339xj0

Według GUS liczba zatrudnionych pracowników może nieznacznie wzrosnąć.

"Spośród badanych przedsiębiorstw, w czerwcu 2,0 proc. (przed rokiem odsetek ten wyniósł 2,6 proc.) deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (74 proc. w czerwcu, 83 proc. przed rokiem). W skali roku w największym stopniu zmalało znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 44 proc. do 32 proc.)" - napisano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 11 (w maju plus 13).

d339xj0

"Poprawę koniunktury odnotowuje 22 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 11 proc. (w maju odpowiednio 22 proc. i 9 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Na takie oceny koniunktury wpływają mniej optymistyczne przewidywania popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Odpowiednie oceny bieżące są nieco bardziej korzystne od zgłaszanych w maju. Sygnalizowany jest mniejszy spadek zarówno bieżących jak i przewidywanych cen. Dyrektorzy jednostek planują niewielki wzrost zatrudnienia" - napisano.

W czerwcu 10,6 proc. badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (w czerwcu przed rokiem odsetek ten wyniósł 7,8 proc.).

"Największe trudności napotykane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (53 proc. w czerwcu, 46 proc. przed rokiem - jest to bariera, której znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu) oraz z konkurencją firm krajowych (50 proc. w czerwcu, 49 proc. przed rokiem).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

d339xj0

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 10 (w maju plus 8).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 24 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 14 proc. (w maju odpowiednio 23 proc. i 15 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. W czerwcu dyrektorzy jednostek sygnalizują wzrost popytu i sprzedaży usług oraz poprawę sytuacji finansowej. Mimo nieco mniej optymistycznych prognoz sprzedaży, utrzymują się korzystne przewidywania dotyczące popytu oraz sytuacji finansowej. Sygnalizowany jest niewielki wzrost bieżących i przewidywanych cen" - napisano.

"Dyrektorzy jednostek przewidują nieco wolniejszy niż przed miesiącem wzrost zatrudnienia. Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności kształtuje się na poziomie 7,3 proc. (9,1 proc. w czerwcu przed rokiem). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58 proc. w czerwcu, 63 proc. przed rokiem) oraz - w mniejszym stopniu - z niedostatecznym popytem (51 proc. w czerwcu, 46 proc. przed rokiem)" - dodano.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

d339xj0

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 5 (w maju minus 6).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 16 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 21 proc. (w maju odpowiednio 15 proc. i 21 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Na takie kształtowanie się koniunktury wpływają nieco mniej pesymistyczne oceny bieżącej sprzedaży usług oraz sytuacji finansowej (mimo utrzymujących się negatywnych ocen dotyczących bieżącego popytu)" - napisano.

Według GUS prognozy popytu i sprzedaży są mniej korzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu, w konsekwencji sytuacja finansowa może ulec dalszemu pogorszeniu.

"Dyrektorzy jednostek sygnalizują utrzymywanie się niewielkiego spadku zarówno bieżących jak i przyszłych cen. Przewidywana redukcja zatrudnienia może być nieco większa niż prognozowano przed miesiącem. W czerwcu 5,7 proc. badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (w czerwcu 2009 r. odsetek ten wyniósł 9,2 proc.). Największe trudności napotykane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (54 proc. w czerwcu, 52 proc. przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (50 proc. w czerwcu, 52 proc. w czerwcu 2009 r.)" - napisano. (PAP)

jba/ asa/

d339xj0

Podziel się opinią

Share
d339xj0
d339xj0