Trwa ładowanie...
d2x187x

W X większość badanych grup przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę gorzej niż w IX - GUS

22.10. Warszawa (PAP) - W październiku w większości badanych grup przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest gorzej niż we wrześniu. Najbardziej negatywnie, podobnie jak...

Share
d2x187x

22.10. Warszawa (PAP) - W październiku w większości badanych grup przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest gorzej niż we wrześniu. Najbardziej negatywnie, podobnie jak we wrześniu bieżącego i październiku ubiegłego roku, ogólny klimat koniunktury oceniany jest przez przedsiębiorstwa usługowe z sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca - wynika z badania koniunktury GUS.

"Pesymistycznie, ale lepiej niż w październiku ubiegłego roku, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji edukacja oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (w obu przypadkach oceny są gorsze od zgłaszanych przed miesiącem). Najlepiej koniunkturę oceniają firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (mniej korzystnie niż we wrześniu bieżącego roku, ale lepiej niż w październiku przed rokiem) oraz informacja i komunikacja (nieco lepiej niż przed miesiącem i w październiku ubiegłego roku)" - napisano w komunikacie.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 32 (we wrześniu plus 34). Poprawę koniunktury odnotowuje 37 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 5 proc. (we wrześniu odpowiednio 39 proc. i 5 proc.)

d2x187x

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z mniej korzystnych niż przed miesiącem ocen bieżącego i przyszłego popytu oraz sprzedaży jak i przewidywanej sytuacji finansowej. Tylko bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieco lepiej niż we wrześniu. Przedsiębiorcy zgłaszają szybszy niż przed miesiącem wzrost bieżących i przyszłych cen usług. Wzrost zatrudnienia może być nieco mniejszy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu" - napisano w komunikacie.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Z badania wynika, że w październiku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 15 (we wrześniu plus 14). Poprawę koniunktury odnotowuje 21 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 6 proc. (we wrześniu odpowiednio 21 proc. i 7 proc.).

"Na nieznaczną poprawę ocen koniunktury wpływają optymistyczne, lepsze niż we wrześniu oceny bieżącego i przewidywanego popytu, sprzedaży usług oraz sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy zgłaszają nieco wolniejszy niż przed miesiącem spadek bieżących cen usług, w następnych miesiącach możliwe jest utrzymanie się spadku cen. Przewidywany jest niewielki wzrost zatrudnienia" - napisano.

d2x187x

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się, podobnie jak we wrześniu, na poziomie minus 2. Poprawę koniunktury odnotowuje 16 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 18 proc. (we wrześniu odpowiednio 17 proc. i 19 proc.)

"Mimo lepszych niż we wrześniu ocen bieżącego popytu, sprzedaży usług oraz sytuacji finansowej (choć te ostatnie są nadal niekorzystne), prognozy w tym zakresie są gorsze od przewidywań sprzed miesiąca. Spadek bieżących cen jest zbliżony do sygnalizowanego przed miesiącem, na najbliższe trzy miesiące można się spodziewać ich niewielkiego wzrostu - nieco wolniejszego od przewidywań z września. Planowane jest utrzymanie redukcji zatrudnienia na poziomie prognoz zgłaszanych w poprzednim miesiącu" - napisano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

d2x187x

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 4 (we wrześniu plus 3). Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 19 proc. (we wrześniu odpowiednio 19 proc. i 16 proc.).

"Na pogorszenie ocen koniunktury wpływają negatywne, bardziej pesymistyczne niż we wrześniu, prognozy popytu, sprzedaży usług oraz sytuacji finansowej. Również niekorzystnie, po raz pierwszy od czterech miesięcy, oceniany jest bieżący popyt, sprzedaż usług jak i sytuacja finansowa. Sygnalizowany jest niewielki wzrost bieżących cen usług, przy prognozach sygnalizujących ich niewielki spadek. Skala redukcji zatrudnienia w najbliższych miesiącach może utrzymywać się na poziomie prognozowanym we wrześniu" - napisano w komunikacie.(PAP)

fdu/ ana/

d2x187x

Podziel się opinią

Share
d2x187x
d2x187x