Trwa ładowanie...
dqpu96j
espi
15-03-2013 09:50

WADEX S.A. - Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012 (7/2012)

WADEX S.A. - Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012 (7/2012)

Share
dqpu96j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, informuje, że w dniu 15.03.2013 r., podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału wypracowanego w roku obrachunkowym 2012 zysku netto w wysokości 3.064.796,61 PLN ( słownie: trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 61/100 PLN) w następujący sposób: - kwotę 1 455 204,08 PLN (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery 08/100 PLN) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,44 PLN na akcję ( słownie: czterdzieści cztery grosze ) - kwotę 1 609 592,53 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 53/100 PLN) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższy wniosek Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Emitenta w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy
2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 11 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqpu96j

| | | PPH WADEX S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WADEX S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-515 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ks. Czesława Klimasa | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 336 70 80 w. 28 | | (71) 336 70 87 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899 10 33 328 | | 005921041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2013-03-15 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqpu96j
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqpu96j
dqpu96j