Trwa ładowanie...
d3eg1my

WADEX S.A. - Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 (4/2015)

WADEX S.A. - Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 (4/2015)

Share
d3eg1my

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, informuje, że w dniu 23.03.2015 r., podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału wypracowanego w roku obrachunkowym 2014 zysku netto w wysokości w wysokości 2.247.047,47 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści siedem złotych i 47/100 PLN) w sposób następujący: ? kwotę 2.215.878,94 PLN (słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i 94/100 PLN) na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,67 PLN na jedną akcję ? kwotę 31.168,53 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto sześć złotych 53/100 PLN) na kapitał zapasowy Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższy wniosek Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej Emitenta w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: RMF w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PPH WADEX S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WADEX S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-519 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jerzmanowska | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 336 70 80 w. 28 | | (71) 336 70 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | wadex@wadex.pl | | www.wadex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899 10 33 328 | | 005921041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2015-03-23 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my