Trwa ładowanie...
d2he01w
d2he01w
espi

WADEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln ...

WADEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 listopada 2014 r. (28/2014)
Share
d2he01w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 listopada 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu udział wzięli następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu: Zbigniew Piechociński ? 2 002 078 przysługujących głosów, co stanowi 42,53% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 50,15% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; Tomasz Skrzypczak ? 1 990 000 przysługujących głosów, co stanowi 42,27% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 49,85% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-515 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ks. Czesława Klimasa 45
(ulica) (numer)
(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899 10 33 328 005921041
(NIP) (REGON)
d2he01w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2014-11-19 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2he01w

Podziel się opinią

Share
d2he01w
d2he01w