Trwa ładowanie...
df5t4dt
df5t4dt

Walne PKO BP nie zatwierdziło zmian w statucie banku

Proponowane przez resort skarbu zmiany w statucie PKO BP, zakładające wzmocnienie rady nadzorczej banku kosztem jego zarządu, nie uzyskały w czwartek akceptacji walnego zgromadzenia spółki. Zmiany były zaproponowane jeszcze przez poprzednie kierownictwo MSP.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
df5t4dt

"Minister Skarbu Państwa przyjmuje decyzję ogółu akcjonariuszy wyrażoną na walnym zgromadzeniu" - poinformował PAP resort skarbu. "Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że znakomita większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy posiadających niewielkie pakiety akcji, podzieliła słuszność propozycji Skarbu Państwa, głosując za uchwałą" - dodał resort.

MSP chciało m.in., by rada nadzorcza PKO BP mogła w tajnym głosowaniu powoływać i odwoływać wiceprezesów oraz innych członków zarządu spółki, bez wniosku prezesa w tej sprawie. Ponadto resort proponował także wykreślenie przepisu, że członek zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów, i że to zarząd przydziela poszczególnym członkom obszary działania oraz przedstawia radzie nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania wiceprezesów i pozostałych członków zarządu.

Podobne zmiany resort chciałby wprowadzić do statutu PZU. Walne ubezpieczyciela zaplanowano na 30 czerwca.

df5t4dt

Propozycje zmian wyszły z ministerstwa jeszcze za czasu, gdy szefował mu Włodzimierz Karpiński. Tuż przed swoim odejściem ze stanowiska Karpiński zapewnił, że nigdy nie patrzył na spółki Skarbu Państwa pod kątem politycznym, a propozycje zmian były podyktowane wyłącznie chęcią wzmocnienia nadzoru nad spółkami.

Ponadto walne zadecydowało, że spółka nie wypłaci dywidendy za zeszły rok. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanowiło dokonać podziału zysku banku za rok obrotowy 2014 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczając zysk zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku na kapitały zapasowy i rezerwowy oraz pozostawiając kwotę niepodzieloną w wysokości 1 250 000 tys. złotych, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy" - poinformował bank w komunikacie giełdowym.

Ta decyzja jest spójna z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, która zaleciła bankowi zatrzymanie całego zysku wypracowanego w zeszłym roku do czasu ustalenia przez KNF wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku.

Czwartkowe walne odwołało także z rady nadzorczej Jarosława Klimonta, a Tomasz Zganiacz zrezygnował z zasiadania w radzie. Walne PKO BP powołało do rady Małgorzatę Dec-Kruczkowską i Krzysztofa Kiliana.

df5t4dt

Podziel się opinią

Share
df5t4dt
df5t4dt