Trwa ładowanie...
d2rb6gm

Wartość depozytów PKO BP wzrosła o 11,3% r/r, kredytów o 3,3% w I półr.

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - Wartość depozytów klientów PKO Banku Polskiego wzrosła o 11,3% w skali roku do 199,4 mld zł na koniec czerwca, zaś wartość kredytów netto zwiększyła się w tym czasie o 3,3% r/r do 191,5 mld zł, podał bank. Po I półroczu bank utrzymał pozycję lidera na rynku kredytów i depozytów. 

Share
d2rb6gm

Bank podał, że wzrost wolumenu depozytów w skali roku o prawie 20 mld zł (11,3%) wynikał głównie w wyniku wzrostu depozytów ludności o 9,6 mld zł i depozytów podmiotów gospodarczych o 9 mld zł.

"Od początku 2016 roku wolumen zobowiązań wobec klientów wzrósł o 3,6 mld zł w efekcie wzrostu zobowiązań wobec klientów bankowości detalicznej i prywatnej (+6,1 mld zł), przy jednoczesnym spadku depozytów korporacyjnych (-2,6 mld zł)" - czytamy w raporcie.

Wartość kredytów ogółem wyniosła 191,5 mld zł na koniec czerwca. Ich wolumen wzrósł w stosunku do końca 2015 roku o 1,1 mld zł, głównie w efekcie przyrostu wolumenów kredytów mieszkaniowych.

d2rb6gm

"W strukturze rodzajowej portfela kredytowego brutto główną pozycję stanowią kredyty i pożyczki mieszkaniowe (105,7 mld zł), których przyrost o 2,7 mld zł w porównaniu z końcem 2015 roku determinował wzrost całego portfela kredytów udzielonych klientom. W I półroczu 2016 roku odnotowano także wzrost kredytów konsumpcyjnych oraz należności od podmiotów gospodarczych łącznie o 2 mld zł, przy spadku poziomu krótkoterminowych transakcji z przyrzeczeniem odkupu o 3,4 mld zł" - czytamy także.

W I półr. roku udział kredytów i pożyczek mieszkaniowych w strukturze portfela kredytowego brutto wzrósł do poziomu 52,9%, a także odnotowano wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych do poziomu 12,1%.

Na koniec I półrocza 2016 roku wartość bilansowa portfela papierów wartościowych wyniosła 50,7 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 mld zł w stosunku do końca 2015 roku i stanowiła 18,6% aktywów grupy .

PKO BP podał, że w II kw. utrzymał wysoki , zapewniający pierwszą pozycję udział w rynku depozytów i kredytów w stosunku do poprzedniego kwartału na konkurencyjnym krajowym rynku bankowym.

d2rb6gm

Udział w rynku kredytów wyniósł 17,6% na koniec czerwca (wobec 17,8% rok wcześniej i 17,6% kwartał wcześniej), zaś udział w rynku depozytów wyniósł 17,3% na koniec czerwca (wobec 17,5% rok wcześniej i 17,3% kwartał wcześniej).

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

d2rb6gm

Podziel się opinią

Share
d2rb6gm
d2rb6gm