Trwa ładowanie...
d3ic1g0
d3ic1g0

Wartość kredytów w Millennium: +0,4% r/r na koniec IX, wskaźnik NPL nadal 4,6%

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Kredyty i pożyczki netto Grupy Banku Millennium osiągnęły wysokość 46,39 mld zł na koniec września 2016 r., co oznacza wzrost o 0,4% r/r, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na stabilnym poziomie 4.6% - zarówno obecnie, jak i we wrześniu 2015 roku.
Share
d3ic1g0

"Wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na dzień 30 września 2016 roku wyniosła 32,830 mln zł, co oznacza niewielki wzrost o 0,2% w ciągu roku. Słaby wzrost wynikał przede wszystkim z niższej wartości kredytów hipotecznych w walutach obcych (-3,8% r/r), podczas gdy w zakresie kredytów hipotecznych w PLN zanotowano wzrost o 2,3% r/r dzięki wyższym wypłatom środków z nowych kredytów w I-III kw. 2016 roku (691 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik kredytów z utratą wartości dla kredytów hipotecznych wyniósł 2,4%.

"W zakresie niehipotecznych kredytów detalicznych (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty w rachunku bieżącym itp.) zanotowano silny wzrost o 10,8% lub 554 mln zł r/r. Na koniec września 2016 roku saldo kredytów niehipotecznych dla gospodarstw domowych wyniosło 5 674 mln zł. Motorem tego wzrostu była, przede wszystkim, dynamiczna sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych, które osiągnęły wysokość 1,8 mld zł w I-III kw. 2016 roku" - czytamy dalej.

d3ic1g0

Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 13,56 mln zł na koniec września 2016 roku, co oznacza wzrost o 1,1% r/r. Wzrost ten wynikał głównie z silnego wzrostu należności leasingowych o 14,1% r/r. Wartość netto portfela leasingowego osiągnęła prawie 5 mld zł na koniec września 2016r, podano także.

Koszt ryzyka na poziomie 45 pb narastająco od początku roku (do kredytów netto).

"Grupa Banku Millennium znajduje się wśród Polskich banków o najwyższej jakości aktywów. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na stabilnym poziomie 4,6% - zarówno obecnie, jak i we wrześniu 2015 roku. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem uległ poprawie w ciągu ubiegłego roku z poziomu 2,95% we wrześniu 2015 do 2,73% we wrześniu 2016 roku" - wskazano w raporcie.

Łącznie środki klientów w Grupie Banku Millennium osiągnęły poziom 61,339 mln zł na dzień 30 września 2016 roku, co oznacza wzrost o 5,2% r/r i o 2% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2016 roku. Wzrost depozytów osiągnął 6,1% w ujęciu rocznym i 1,8% w ujęciu kwartalnym, osiągając saldo łączne w wysokości 54,298 mln zł na dzień 30 września 2016 roku, podano także.

d3ic1g0

Bank podkreśla utrzymanie tempa wzrostu depozytów detalicznych na poziomie wyższym niż rynkowy: +16% r/r i +2% kw./kw.

"Na dzień 30 września 2016 roku depozyty klientów indywidualnych wyniosły 38,227 mln zł, co stanowiło 70,4% łącznego salda depozytów klientów. Ta grupa depozytów zanotowała bardzo silny wzrost o 5,281 mln zł lub o 16% rok do roku, dzięki rosnącej liczbie rachunków bieżących i klientów. Rachunki bieżące i oszczędnościowe były najważniejszym czynnikiem napędzającym ten wzrost (o 32,4% r/r) i stanowiły 55,2% łącznych depozytów klientów indywidualnych" - napisano w raporcie.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wyniosły 16 071 mln zł na dzień 30 września 2016 roku, co oznacza spadek o 11,9% r/r - zgodny, jak podkreślono w raporcie, z polityką banku w zakresie zarządzania aktywami i pasywami oraz z polityką cenową, a także skorelowany z wysokim wzrostem depozytów klientów indywidualnych. Depozyty firm wzrosły o 1,6% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2016 roku.

"Szybszy wzrost depozytów niż kredytów w okresie ostatnich kwartałów spowodował znaczną poprawę wskaźnika kredyty/depozyty dla Grupy z poziomu 89,7% we wrześniu 2015 roku do poziomu 84,9% we wrześniu 2016 r. W konsekwencji, udział płynnych papierów wartościowych (obligacje skarbowe i bony NBP) w aktywach Grupy wyraźnie wzrósł z 19,8% w zeszłym roku do 23,2% obecnie" - czytamy także.

d3ic1g0

Aktywa razem Grupy wyniosły 67,138 mln zł na dzień 30 września 2016 roku, co oznacza wzrost o 3,1% w porównaniu do stanu na koniec września 2015 roku.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

d3ic1g0

Podziel się opinią

Share
d3ic1g0
d3ic1g0