Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s

Wartość odpisów KGHM z tytułu testów na utratę wartości wynosi 494 mld USD

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Łączna wartość odpisów z tytułu przeprowadzonych przez KGHM Polska Miedź testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 494 mln USD (1 927 mln zł), podała spółka. Dokonane odpisy nie wpłyną na realizację polityki dywidend.
Share
d19o53s

"W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 1 052 mln zł z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej posiadającej pośrednio 100% udziałów w KGHM International Ltd." - podała spółka w komunikacie.

"W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów, po uwzględnieniu efektu podatkowego (kwoty podano w USD wraz z równowartością w PLN przeliczoną według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2015 r.):

Odpis w kwocie 266 mln USD (1 038 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości inwestycji w Sierra Gorda SCM,

d19o53s

2. odpis w kwocie 85 mln USD (331 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Zagłębia Sudbury,
3. odpis w kwocie 84 mln USD ( 328 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Robinson,
4. odpis w kwocie 59 mln USD (230 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Franke" - czytamy dalej.
KGHM podał, że łączna wartość powyższych odpisów z tytułu przeprowadzonych testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 494 mln USD (1 927 mln zł).

"Oprócz powyższych odpisów, pozycją istotnie wpływającą na skonsolidowany wynik finansowy netto za 2015 r. będzie 55% udział w stratach Sierra Gorda SCM jako inwestycji wycenianej metodą praw własności. Udział ten w części przypadającej KGHM Polska Miedź S.A. jest szacowany na 510 mln USD (1 989 mln zł), z czego 357 mln USD (1 393 mln zł) wynika z dokonanego przez Sierra Gorda SCM odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów, po uwzględnieniu efektu podatkowego" - czytamy także.

Gdyby przyjąć dla celów przeprowadzonych testów założenia makroekonomiczne analogiczne do dostępnych na koniec 2014 roku, wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości dla zagranicznych aktywów produkcyjnych KGHM Polska Miedź S.A. nie wskazałyby na konieczność dokonania odpisu, podała także spółka.

Koncern poinformował, że dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową KGHM Polska Miedź S.A. oraz spełnienie kowenantu finansowego (dług netto/EBITDA) zawartego w umowach kredytowych.

d19o53s

Dokonane odpisy nie wpłyną na realizację polityki dywidend.

"Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, zarząd przy rekomendowaniu dywidendy za 2015 rok będzie się kierował oceną aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spółki, ze szczególnym uwzględnianiem konieczności utrzymania zadłużenia na bezpiecznym poziomie z docelową wartością wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2,0" - podała spółka.

W związku z pogorszeniem warunków makroekonomicznych, zarząd zdecydował o rozpoczęciu procesu rewizji założeń strategii na lata 2015 - 2020.

"W szczególności dokonywany jest przegląd oraz priorytetyzacja projektów inwestycyjnych w całej Grupie Kapitałowej w celu istotnego zmniejszenia potrzeb kapitałowych w krótkim i średnim terminie. Spółka wdraża zaawansowane programy efektywności kosztowej prowadzonych operacji górniczych oparte m.in. o optymalizację procesów technologicznych, zatrudnienia, renegocjację kontraktów na dostawy materiałów i usług" - czytamy dalej.

d19o53s

KGHM podał, że przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r., których publikacja jest planowana na 17 marca 2016 r.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.
(ISBnews)

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s