Trwa ładowanie...
ddxhpzm
ddxhpzm
espi

WDM CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zg ...

WDM CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu (3/2015)
Share
ddxhpzm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
WDM CAPITAL S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd spółki WDM Capital S.A. informuje, iż w dniu 8 stycznia 2015 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
WDM Inwestycje, Arkadia, DM WDM - zawiadomienie art 69.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WDM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WDM CAPITAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-329 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201
(ulica) (numer)
+48 71 79 11 555 +48 71 79 11 556
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971739404 020684224
(NIP) (REGON)
ddxhpzm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu
2015-01-08 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2015-01-08 Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddxhpzm

Podziel się opinią

Share
ddxhpzm
ddxhpzm