Trwa ładowanie...
d2xqx8b

WEALTH BAY - Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji s ... - EBI

WEALTH BAY - Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. (17/2014)

Share
d2xqx8b

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje o podjęciu w dniu wczorajszym tj. 24.11.2014 r. Uchwały Zarządu WEALTH BAY S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych. Na mocy uchwały na podstawie udzielonego wcześniej umocowania przez WZA oraz Radę Nadzorczą Emitenta, Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) złotych tj. do kwoty 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie 125.000 ( sto dwadzieścia pięć tysięcy ) o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda. Podwyższenie kapitału nastąpiło z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, które wyłączone zostało uchwałą nr 10/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2012
roku . Uchwała Zarządu z dnia 24.11.2014 r. określiła cenę emisyjną akcji serii F na poziomie 20,00 zł ( dwadzieścia złotych ). Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xqx8b

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xqx8b

Podziel się opinią

Share
d2xqx8b
d2xqx8b