Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

WERTH-HOLZ - Emisja i przydział obligacji serii K (21/2014) - EBI

WERTH-HOLZ - Emisja i przydział obligacji serii K (21/2014)
Share
d2usc8b

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja i przydział obligacji serii K | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i 2 pkt. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Treść Raportu: Werth-Holz S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zarząd spółki dokonał przydziału 7.000 obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej 7.000.000 zł, wyemitowanych w dniu wczorajszym, na podstawie uchwały nr 1 zarządu spółki z dnia 31.10.2014 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 1 zarządu spółki z dnia 18.11.2014 r. Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych inwestorów. W ramach emisji obligacji serii K spółka wyemitowała 7.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000 zł (?Obligacje?). Cena emisyjna Obligacji była równa
cenie nominalnej. Obligacje są trzyletnie, oprocentowane na zasadach rynkowych i zabezpieczone w postaci poręczenia cywilnego Sovereign Capital S.A. oraz dobezpieczone w postaci hipoteki łącznej na nieruchomościach spółki, docelowo z drugim pierwszeństwem zaspokojenia, za obecnym bankiem kredytującym spółkę. Odsetki od Obligacji będą płatne w okresach kwartalnych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Andreas Madej Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b