Trwa ładowanie...
d15ib1n
d15ib1n
espi

WERTH-HOLZ - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. ? zwołane na dzień 26 sierpni ... - EBI

WERTH-HOLZ - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. ? zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku (14/2014)
Share
d15ib1n

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. ? zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 sierpnia 2014 roku, na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Powołanie komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji; b) Powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 10 sierpnia 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | formularzinstrukcjidoglosowaniadla_pelnomocnika-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Formularz_pelnomocnictwaZWZAWH_26.08.2014-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | projekty_uchwalZWZAWH_26.08.2014-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | zwolanie_ZWZAWH26.08.2014-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andreas Madej Członek Zarządu
Jarosław Gniadek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ib1n

Podziel się opinią

Share
d15ib1n
d15ib1n