Trwa ładowanie...
dn5p7fl

Wiceszef MR: w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 podpisano już ponad 266 umów

266 umów o dofinansowanie unijne podpisano już w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; największy postęp dotyczy projektów drogowych, mniejszy kolejowych - mówi PAP wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Share
dn5p7fl

Wiceszef MR prognozuje, że w związku z tym w przyszłym roku powinno nastąpić zwiększenie inwestycji publicznych, choć zastrzega, że ich udział to zaledwie jedna trzecia wszystkich inwestycji realizowanych w Polsce. Słowik zwraca również uwagę, że wiele inwestycji publicznych realizują regiony, a część z nich ma opóźnienia w zawieraniu kontraktów na dofinansowanie unijne.

Polska na lata 2014-2020 ma do wykorzystania 82,5 mld euro środków UE. W poprzedniej perspektywie (2007-2013) miała na to ok. 15 mld euro mniej.

Wiceminister Słowik przypomniał, że wkład UE do wszystkich umów zakontraktowanych do 11 grudnia 2016 roku wyniósł blisko 62 mld zł. "Natomiast wartość wszystkich inwestycji, z uwzględnieniem wkładu krajowego, wynosi prawie 98 mld zł" - wskazał.

dn5p7fl

"Wartość umów zawartych w Programie Infrastruktura i Środowisko to prawie 51 mld zł, w tym wkład unijny to niecałe 28 mld zł. Wykorzystaliśmy już jedną czwartą środków dostępnych w tym programie" - zauważył wiceminister. "Obecnie mamy 266 umów. Największą wartość mają inwestycje drogowe. Większość wniosków o refundacje, które przesyłamy do Brukseli, dotyczy właśnie tych projektów. Z programu finansujemy m.in. kolejne etapy budów dróg ekspresowych, np. S7 czy S8. I te inwestycje są faktycznie realizowane" - dodał.

Słowik wyraził przekonanie, że ożywienie w inwestycjach publicznych nastąpi w 2017 roku, choć większych postępów nadal spodziewa się przy budowie dróg, niż na kolei.

"Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w większości przypadków najpierw rozstrzyga przetargi, a potem kontraktuje finansowanie z POIiŚ" - wyjaśnił. "Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe jest odwrotnie - najpierw jest zapewnianie finansowania z POIiŚ, a potem ogłaszanie przetargów" - dodał.

Słowik wskazał również, że w przypadku inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i PKP Polskie Linie Kolejowe wiele zależy od sprawności tych instytucji. "Historycznie wiemy, że GDDKiA realizuje inwestycje sprawniej niż PKP PLK. Mamy nadzieję, że PKP PLK przyspieszy tempo. My oczywiście monitorujemy sytuację, mamy regularne spotkania w zakresie projektów finansowanych z POIiŚ i programu Łącząc Europę. Innymi słowy mobilizujemy zarządcę infrastruktury kolejowej i wierzymy, że inwestycje kolejowe wkrótce przyspieszą" - zaznaczył.

dn5p7fl

W ocenie wiceministra Polska w realizacji programów finansowanych ze środków unijnych w obecnej perspektywie radzi sobie o wiele lepiej, niż w poprzedniej na lata 2007-2013. "Porównując poziom wykorzystania funduszy UE na transport w trzecim roku wdrażania obu perspektyw widzimy, że w czwartym kwartale 2009 r., mieliśmy 12 proc. zakontraktowanych środków, a teraz jest to 32 proc. W sektorze drogowym mamy w tej chwili 31 proc. alokacji w umowach, a w poprzedniej perspektywie na tym samym etapie mieliśmy 20 proc. W przypadku inwestycji kolejowych nie było żadnych umów, czyli kontraktacja wynosiła 0 proc. Teraz jest 32 proc." - wyliczał.

Ale ewentualne rozpędzenie inwestycji i przełożenie tego na wzrost PKB zależy zdaniem wiceministra nie tylko od środków z POIiŚ.

"Trzeba mieć świadomość, że inwestycje publiczne stanowią ok. jednej trzeciej wszystkich inwestycji w naszym kraju. W związku z tym dwie trzecie to inwestycje o charakterze prywatnym. Jednocześnie jeśli chodzi o inwestycje publiczne, to około 40 proc. z nich to są przedsięwzięcia realizowane przez samorządy, a część z nich ma opóźnienia we wdrażania funduszy unijnych" - mówił PAP. "W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych mamy zakontraktowane ponad 25 mld zł, w tym wkład unijny to ponad prawie 19 mld zł, czyli 15 proc. całej alokacji" - zauważył .

dn5p7fl

Podziel się opinią

Share
dn5p7fl
dn5p7fl