Trwa ładowanie...
oferty pracy

Więcej miejsc pracy na Pomorzu do 2022 r.

Najprawdopodobniej o 3,6 proc. wzrośnie liczba pracujących w Pomorskim w latach 2014-2022 - to jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Jak wynika z Prognozy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, największy wzrost zatrudnienia, o 47 proc. przewiduje się w sektorze IT.

Share
Więcej miejsc pracy na Pomorzu do 2022 r.
Źródło: Eastnews, fot: STEFAN MASZEWSKI/REPORTER
d353khq

Prognoza zatrudnienia dla województwa pomorskiego do 2022 roku została przedstawiona w środę w Gdańsku podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Dr Łukasz Arendt z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych podał, że na lata 2014-2020 w woj. pomorskim prognozuje się przyrost liczby pracujących o 3,6 procent.

- Pomorskie będzie jednym z najszybciej rozwijających się w kraju w zakresie rynku pracy; w perspektywie 2022 roku rynek będzie rósł - tłumaczył. W scenariuszu optymistycznym - ma pracować ok. 975 tys. osób. - Co by się nie działo i nawet w pesymistycznym scenariuszu prognozowane są wzrosty zatrudnienia - podkreślił.

d353khq

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że obecnie pracuje 936 tys. - najwięcej w historii województwa.

Według prognozy zatrudnienia, tylko zachodniopomorskie może mieć wyższe tempo wzrostu liczby pracujących - o 5,7 proc., a mazowieckie o 2,6 proc. Spadki liczby zatrudnionych prognozowane są w województwach np. kujawsko-pomorskim - o 6,8 proc., w warmińsko-mazurskim - o 0,7 proc. i w opolskim - o 6,7 proc.

Do 2022 r. wzrośnie liczba zatrudnionych osób, specjalistów o wysokich kwalifikacjach Udział specjalistów wśród ogółu zatrudnionych wzrośnie z 20,5 proc. (2014) do 24,1 proc. (2022).

Prognozowany jest natomiast spadek liczby pracujących wśród pracowników biurowych, rolników, ogrodników, rybaków, robotników przemysłowych i rzemieślników. Arendt tłumaczy, że prognozowane zmiany związane ze wzrostem zapotrzebowania na osoby z wysokimi kwalifikacjami zgodne są z trendem, jaki jest widoczny w krajach wyżej rozwiniętych i pojawia się też w krajach wschodzących, jak Polska.

d353khq

Zaznaczył przy tym, że ,,będzie i powinien utrzymywać się dość duży popyt na osoby wykonujące prace proste".

Według prognozy do zawodów przyszłości czyli o największej dynamice wzrostu należą: analitycy systemowi i programiści oraz specjaliści ds. baz danych i sieci komputerowych, wśród których do 2022 r. przewidywany jest 47 proc. wzrost zatrudnienia. Przyznał, że ze względu na tempo wzrostu liczby miejsc pracy w tej grupie, wszyscy absolwenci tych kierunków będą, jak powiedział, ,,brani na pniu".

- Tych specjalistów IT zaczyna brakować, więc trzeba ich kształcić, przekwalifikowywać i to jest wyzwanie dla publicznych służb zatrudnienia i dla systemu edukacji - dodał Arendt.

W pomorskim także w grupie lekarzy prognozuje się wyjątkowo wysoki, bo 37 proc. wzrost liczby miejsc pracy. Wśród specjalistów z dziedzin społecznych i religijnych - wzrost o 36 proc. Prognoza zakłada, że o 33 proc. wzrośnie liczna zatrudnionych specjalistów nauczania i wychowania. Arendt wyjaśnił, że chodzi tu głównie o nauczycieli zawodu w szkołach zawodowych.

d353khq

31 proc. wzrost zatrudnienia przewidywany jest wśród specjalistów ds. administracji i zarządzania, sprzedaży, marketingu i public relations.

Według Arendta wzrost liczby miejsc pracy dla specjalistów o wysokich kwalifikacjach oznacza, że będą to miejsca pracy ,,raczej stabilne, na umowę o pracę, przy przyzwoitym wynagrodzeniu".

Prognozuje się, że najbardziej w latach 2014-2022 spadnie liczba miejsc pracy dla maszynistów kolejowych, dyżurnych ruchu (o 27 proc.), rolników produkcji roślinnej i zwierzęcej (o 22 proc.), mechaników maszyn i urządzeń (o 17 proc.), o 16 proc. przewidywany jest spadek miejsc pracy dla sprzątaczek i o 14 proc. - dla malarzy

Według prognozy w 2022 r. największymi grupami zawodowymi w Pomorskim będą: sprzedawcy (w sklepach, uliczni, bazarowi), specjaliści ds. administracji i zarządzania, sprzedaży, marketingu i public relations oraz rolnicy. - Chociaż prognozowany jest duży spadek liczby pracujących rolników, to oni nadal wg. prognozy będą trzecią największą grupą pracującą w pomorskim - wyjaśnił Arendt.

d353khq

Marszałek województwa Mieczysław Struk podał, że Pomorskie należy do liderów w kraju pod względem spadku wskaźnika bezrobocia i dynamiki wzrostu liczby ofert pracy. W listopadzie 2015 r. pracodawcy zgłosili ponad 6 tys. miejsc pracy, o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Struk przyznał, że największym wyzwaniem dla województwa, ale też dla kraju i Europy jest tworzenie stałych, dobrych miejsc pracy.

Na koniec listopada ub. roku stopa bezrobocia w Pomorskiem wynosiła 9 proc. (w Polsce - 9,6 proc.).

d353khq

Podziel się opinią

Share
d353khq
d353khq