Trwa ładowanie...
fundusze
+1

Wiele funduszy słabiej niż rynek

W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH.

Share
Wiele funduszy słabiej niż rynek
Źródło: Jupiterimages
d4dpfiw

W sierpniu fundusze akcji krajowych znowu zarabiały najlepiej. W przeciwieństwie do lipca zarządzający, średnio rzecz biorąc, pobili benchmark. Jednak wciąż wielu się to nie udało. Średnia stopa zwrotu przekroczyła 8 proc. Półroczny wynik to ponad 65 proc. W skali zarówno roku, jak i trzech lat, posiadacze tego typu jednostek wciąż jednak są na minusie.

Idea, BPH i Aviva znów wysoko

W rankingu po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB TFI. Punkty zebrało głównie dzięki sprawnemu zarządzaniu na rynku akcji, zarówno w sierpniu, jak i minionych miesiącach. Chodzi na przykład o Arkę Rozwoju Nowej Europy, Arkę Stabilnego wzrostu, Lukas Dynamiczny Polski. Jak przekonują zarządzający, wystarczyło odpowiednio wcześnie uwierzyć w scenariusz wychodzenia światowych gospodarek z recesji. _ O naszych wynikach przesądziło zarówno wysokie zaangażowanie w akcje, jak i trafny dobór spółek _ - dodaje Szymon Borawski-Reks, zarządzający w BZ WBK AIB TFI. Z GPW były to m.in. AmRest, Orbis, BPH, Rafako. Jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, „perełkami” okazały się np. tureckie banki.

d4dpfiw

Drugie miejsce w naszym rankingu przypadło Idei. Trzecie ex aequo Aviva Investors i BPH. Również w poprzednich miesiącach wszystkie trzy towarzystwa przeważnie plasowały się w czołówkach naszych zestawień. Jeśli chodzi o Avivę, i tym razem punkty zebrały głównie fundusze akcji. AI Małych Spółek zarobił w sierpniu 17,5 proc., AI Nowych Spółek zaś 16,7 proc. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy oba przyniosły ponad 90 proc. zysku. To także najlepszy wynik w grupie. _ Dokonaliśmy dobrej selekcji firm. Kupowaliśmy przede wszystkim mniejsze spółki przemysłowe, deweloperskie, budowlane oraz reprezentujące sektor spożywczy _- mówi Rafał Janczyk, dyrektor inwestycyjny w Avivie.

Z kolei Idei i BPH kolejny raz pomogły głównie fundusze bezpieczne i stabilnego wzrostu. _ Praktycznie nie mamy już w portfelu zagranicznych papierów komercyjnych. Zarobiliśmy m.in. dzięki zawężeniu się spreadu na obligacjach węgierskich denominowanych w euro. Zrealizowaliśmy też do końca zyski z obligacji Warszawy denominowanych we wspólnej walucie _- opowiada Piotr Zagała, zarządzający w Idea TFI. Jeśli chodzi o akcje, jedną trzecią portfela przeniósł z GPW na rynki zagraniczne, m.in. do Rosji, Austrii i Irlandii. _ Tam można było jeszcze znaleźć okazje inwestycyjne. Do polskich papierów zniechęcają nas wysokie wyceny banków. Nie są atrakcyjne na tle zagranicznych _ - tłumaczy Piotr Zagała.

DWS i Opera najsłabiej

Na ostatnim miejscu znalazł się DWS. Od kwietnia systematycznie plasował się w ostatniej piątce. Głównie za sprawą funduszy bezpiecznych. Tym razem słabo wypadły też DWS Akcji i DWS Akcji Plus. Oba inwestują głównie w spółki z WIG20, które w sierpniu zyskały znacznie mniej niż maluchy. Temu drugiemu dodatkowo ciążą średnie firmy defensywne, np. Trakcja i Hydrobudowa.

W sierpniu słabo wypadła też Opera. Jej Universa.pl jako jedyny fundusz akcji krajowych odnotował stratę, na poziomie 2,7 proc. _ Więcej straciliśmy razem z rynkiem na początku sierpnia, niż zyskaliśmy wraz z nim w ostatniej dekadzie miesiąca, kiedy mieliśmy mniej akcji _ - mówi Rafał Lis, członek zarządu Opera TFI. Zarządzający oczekiwali korekty, która nadeszła - ale dopiero na przełomie sierpnia i września.

d4dpfiw

Comiesięczny ranking funduszy inwestycyjnych "Parkietu" jest przygotowywany w oparciu o trzy elementy charakteryzujące ich atrakcyjność - stopy zwrotu (każdy inwestuje po to, by zarobić), zmienność wyników (wahania dotyczące wartości jednostek wskazują na ryzyko dla ich posiadaczy) oraz to, jak wypadają na tle odpowiedniego rynku (chodzi o premiowanie podmiotów wypracowujących dla klientów wyniki lepsze od zachowania rynku).

Wszystkie działające u nas fundusze i subfundusze otwarte zostały podzielone na kategorie odpowiadające realizowanej strategii inwestycyjnej: akcji krajowych, akcji zagranicznych, zrównoważone krajowe, zrównoważone zagraniczne, stabilnego wzrostu krajowe, stabilnego wzrostu zagraniczne, papierów dłużnych krajowe, papierów dłużnych zagraniczne, rynku pieniężnego, ochrony majątku i pozostałe.W ramach tych kategorii poszczególnym funduszom przyznajemy punkty. Mimo, że ranking ma comiesięczną formę, chcemy, żeby pokazywał atrakcyjność funduszy w dłuższej perspektywie. W tym celu każdy z ocenianych elementów (stopa zwrotu, zmienność wyników oraz zachowanie względem rynku) rozpatrujemy w ujęciu miesięcznym, półrocznym, rokrocznym i trzyletnim. W każdym przypadku stosujemy odpowiednią wagę, odnoszącą się do długości danego okresu. Wynosi ona odpowiednio 65 proc. dla 1 miesiąca, 20 proc. dla pół roku, 10 proc. dla roku i 5 proc. dla 3 lat. Ujemne punkty pojawiają się wówczas, gdy wartość odpowiedniego elementu
(stopy zwrotu, zmienności, zachowania względem rynku) plasuje się poniżej zera.

Łączny wynik funduszu w danej kategorii jest sumą punktów uzyskanych za stopy zwrotu oraz punktów uzyskanych za różnice pomiędzy nimi a wynikami rynku pomniejszoną o wskaźnik zmienności wyników. Ten z kolei jest mierzony odchyleniami standardowymi, które wskazują na przeciętne odchylenie stóp zwrotu (dziennych dla ostatniego miesiąca i miesięcznych dla pozostałych okresów) od średniej stopy zwrotu w danym okresie. Bez względu na to, czy odchylenie jest w górę czy w dół, wartość odchylenia jest dodatnia. Im mniejsze odchylenie standardowe, tym korzystniej wpływa na ocenę atrakcyjności funduszu.

Dla oceny stóp zwrotu względem zachowania się samego rynku przyjęliśmy następujące punkty odniesienia:
Fundusze akcyjne - 90 proc. WIG oraz 10 proc. średni 3-miesięczny WIBOR z danego okresu
Zrównoważone - 50 proc. WIG, 40 proc. indeks polskich obligacji oraz 10 proc. średni 3-miesięczny WIBOR z danego okresu
Stabilnego Wzrostu - 20 proc. WIG, 70 proc. indeks polskich obligacji Citigroup oraz 10 proc. średni 3-miesięczny WIBOR z danego okresu
Obligacyjne - 100 proc. zmiana indeksu polskich obligacji Citigroup w danym okresie
Pieniężne - 100 proc. średni 3-miesięczny WIBOR z danego okresu
Zagranicznych akcji - 90 proc. indeks MSCI All Countries World Index, 10 proc. średni 3-miesięczny Libor w USD, zmiana kursu dolara względem złotego w danym okresie
Zagranicznych obligacji - 100 proc. indeks światowych obligacji Citigroup, zmiana kursu dolara względem złotego w danym okresie.
Zagraniczne zrównoważone - 50 proc. indeks MSCI All Countries World Index, 10 proc. średni 3-miesięczny Libor w USD, 40 proc. indeks światowych obligacji Citigroup, zmiana kursu dolara względem złotego.

Natalia Chudzyńska
PARKIET

d4dpfiw

Podziel się opinią

Share
d4dpfiw
d4dpfiw