Trwa ładowanie...
d3jfgu2

WIELTON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

WIELTON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3jfgu2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 584 207 588 101 139 452 139 658
Zysk (strata) z działalności operacyjne 26 496 35 351 6 324 8 395
Zysk (strata) brutto 7 318 25 381 1 747 6 027
Zysk (strata) netto 24 477 25 786 5 843 6 123
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 928 48 004 8 337 11 400
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne (17 021) (9 179) (4 063) (2 180)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 583) (18 391) (5 868) (4 367)
Przepływy pieniężne netto, razem (6 676) 20 435 (1 594) 4 853
Aktywa, razem 382 344 375 327 89 704 90 501
Zobowiązania długoterminowe 59 057 55 428 13 856 13 365
Zobowiązania krótkoterminowe 141 391 145 343 33 172 35 046
Kapitał własny 181 896 174 556 42 676 42 090
Kapitał zakładowy 12075 12075 2912 2912
Liczba akcj i (w szt.) 60375000 60375000 60375000 60375000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,41 0,43 0,10 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,41 0,43 0,10 0,10
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za 2014 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za 2014 r.
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S.A..pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S.A.
opinia i raport Wielton skonsolidowane.pdf Opinia i raport biegłego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych skonsolidowanych.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego skonsolidowane.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK WIELTON ZA 2014 R..pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK WIELTON ZA 2014 R.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfgu2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-04-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIELTON S.A. | | Przemysł motoryzacyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 98-300 | | WIELUŃ | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | BARANOWSKIEGO | | 10A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0438434510 | | 0438431273 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wielton.com.pl | | www.wielton.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-24-62-770 | | 932842826 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2015-04-15 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała
2015-04-15 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2015-04-15 Thomas Hajek Wiceprezes Zarządu Thomas Hajek
2015-04-15 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Aneta Piekarek Główny Księgowy Aneta Piekarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfgu2

Podziel się opinią

Share
d3jfgu2
d3jfgu2