Trwa ładowanie...
d45s9gn

Wierzyciele DM IDMSA mogą zgłaszać wierzytelności do sędziego-komisarza do 20 X

Warszawa, 22.07.2014 (ISBnews) ? Wierzyciele DM IDMSA mogą zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza do 20 października, poinformował wiceprezes spółki Rafał Abratański. Propozycje układowe mają wstępny charakter.
Share
d45s9gn

?Wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności na ręce sędziego-komisarza do 20 października br. Niezależnie od tego będziemy cały czas prowadzili rozmowy z wierzycielami w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla wszystkich stron. Przedstawione propozycje układowe mają wstępny charakter i mogą się jeszcze zmienić" ? powiedział Abratański, cytowany w komunikacie.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia postanowił, iż postępowanie upadłościowe DM IDMSA będzie prowadzone w opcji układowej. Decyzją Sądu DM IDMSA będzie sprawował zarząd swoim majątkiem. Sąd ponadto wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia, pana Grzegorza Dyrgę oraz nadzorcę sądowego w osobie pana Dariusza Sitka.

?To bardzo dobra wiadomość dla spółki, jej wierzycieli oraz akcjonariuszy. Co niezwykle istotne 'w ocenie sądu dane dotyczące majątku zweryfikowane przez tymczasowego nadzorcę sądowego, przy uwzględnieniu uzasadnienia propozycji układowych, pozwalają na uznanie za uprawdopodobnione, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu w drodze układu, niż w przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku'" ? dodał prezes DM IDMSA Grzegorz Leszczyński, cytowany w komunikacie.

d45s9gn

Propozycje układowe przedstawione przez zarząd DM IDMSA we wniosku o ogłoszenie upadłości przewidują:

- spłatę 100% wierzytelności niezabezpieczonych rzeczowo, których wartość nie przekracza 20 tys. zł;

- spłatę 75% wierzytelności niezabezpieczonych rzeczowo, których wartość znajduje się w przedziale 20-100 tys. zł,

- spłatę 30% i konwersję 20% na akcje w przypadku wierzytelności niezabezpieczonych rzeczowo, których wartość przekracza 100 tys. zł,

d45s9gn

- spłatę wierzytelności zabezpieczonych na majątku spółki poprzez sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia i konwersję pozostałej części wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na akcje spółki.

Pod koniec kwietnia IDMSA poinformował o zamiarze zwolnienia 83,5% zatrudnionych w spółce i podał, że postanowił ograniczyć zakres prowadzonej działalności maklerskiej oraz zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę, umożliwiającą dotychczasowym klientom korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług, których IDMSA nie będzie już oferować.

Zarząd giełdy postanowił wykluczyć z dniem 1 lipca 2014 r. dotychczasowego członka giełdy Dom Maklerski IDM z działalności na giełdzie oraz w alternatywnym systemie obrotu.

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn