Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
espi

WIKANA - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia (87/2014)

WIKANA - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia (87/2014)
Share
doxoqdr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych w celu umorzenia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 r. nabył 7 (siedem) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym 6 (sześć) akcji na okaziciela serii G oraz 1 (jedną) akcję na okaziciela serii H. Akcje własne, o których mowa powyżej zostały nabyte przez Spółkę działającą na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, w oparciu o upoważnienie zawarte w Uchwale nr 4/X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., zwołanego na dzień 31 października 2014 r. (szerzej: raport bieżący nr 84/2014 z 6 listopada 2014 r.), kontynuującego obrady po przerwie w dniu 5 listopada 2014 r. Akcje własne, zostały nabyte w celu ich umorzenia, a następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Zmiana wysokości kapitału zakładowego ma na celu w pierwszej kolejności zmniejszenie ogólnej liczby akcji Spółki składającej się na kapitał zakładowy z liczby 200 147 977 do
liczby 200 147 970. Następnie akcje poddane zostaną scaleniu w proporcji 10:1, w wyniku czego na kapitał zakładowy składać się będzie 167 665 590 akcji serii G i 32 482 380 serii H (scalenie akcji) o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda. Akcje własne zostały nabyte nieodpłatnie. Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy). Nabyte akcje własne stanowią 0,0000035% w kapitale zakładowym oraz uprawniają do 7 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0000035% ogólnej liczby głosów. Poza akcjami własnymi wskazanymi powyżej Spółka nie posiada innych akcji własnych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)
doxoqdr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarzadu
2014-11-06 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr