Trwa ładowanie...
d2nkvd6
espi

WIKANA - Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA Wikana S.A. - aktualizacja (97/2014)

WIKANA - Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA Wikana S.A. - aktualizacja (97/2014)

Share
d2nkvd6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 97 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA Wikana S.A. - aktualizacja | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wikana S.A. (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 96/2014, poniżej przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu 4 grudnia 2014 r. od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1: ?Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), (?Ustawa?), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzające AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (?Fundusz?), przekazało w dniu 3 grudnia 2014 r. zawiadomienie o przekroczeniu 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WIKANA S.A., z siedzibą w Lublinie (?Spółka?) posiadanych przez Fundusz. Towarzystwo pragnie sprostować treść przekazanego w dniu 3 grudnia 2014 r.
zawiadomienia w ten sposób, że przed zwiększeniem udziału o którym mowa w zawiadomieniu Fundusz posiadał 43 201 234,00 akcje stanowiące 21,5846 % kapitału zakładowego Spółki, dających 43 201 234 głosy, co stanowiło 21,5846% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu w dniu 03.12.2014 r., przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 004, akcji Spółki i na dzień dzisiejszego zawiadomienia Fundusz, posiada 63 201 234 akcji Spółki, co stanowi 31,5773 % kapitału zakładowego Spółki i daje 63 201 234 głosy co stanowi 31,5773% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkvd6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-12-05 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkvd6

Podziel się opinią

Share
d2nkvd6
d2nkvd6