Trwa ładowanie...
d3z5asx
espi

WIKANA - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami WIKANA S.A. (95/2014)

WIKANA - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami WIKANA S.A. (95/2014)

Share
d3z5asx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami WIKANA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Emitent?) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r., w którym informował o złożeniu w dniu 1 grudnia 2014 r. wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) o zawieszenie notowań akcji Emitenta w okresie od dnia 8 grudnia 2014 roku do dnia 19 grudnia 2014 roku włącznie, w celu wykonania operacji scalenia akcji Emitenta, że powziął informację o podjęciu w dniu 2 grudnia 2014 r. przez Zarząd GPW uchwały nr 1354/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Emitenta o następującej treści: ?§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki WIKANA S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy działając na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki WIKANA S.A., oznaczonymi kodem ?PLELPO000016?, od dnia 8 grudnia 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r. (włącznie). § 2 Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd
Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje WIKANA S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 5 grudnia 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki WIKANA S.A. nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z5asx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-12-02 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z5asx

Podziel się opinią

Share
d3z5asx
d3z5asx