Trwa ładowanie...
d13ea0c
espi

WILBO - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (19...

WILBO - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (19/2011)
Share
d13ea0c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Konewki - Prezesa Zarządu Wilbo SA (Osoba zobowiązana), w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonaniu nabycia 150 (sto pięćdziesiąt) sztuk akcji emitenta po cenie 1,56 PLN oraz 12 700 (dwanaście tysięcy siedemset) sztuk po cenie 1,60 PLN.. Akcje ostały nabyte w transakcji sesyjnej zwykłej za pośrednictwem biura maklerskiego. Transakcja została zawarta w dniu 14 czerwca 2011 roku. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)
d13ea0c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Tomasz Konewka Grzegorz Nonna Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Wiceprezes Zarzadu/Dyrektor Produkcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13ea0c

Podziel się opinią

Share
d13ea0c
d13ea0c