Trwa ładowanie...
d27935w
d27935w
espi

WILBO - Wybór biegłego rewidenta (81/2012)

WILBO - Wybór biegłego rewidenta (81/2012)
Share
d27935w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2012 roku dokonano wyboru audytora do badania rocznego sprawozdania finansowego Wilbo SA za 2012 rok oraz za pierwsze półrocze 2013 roku. Wybranym audytorem jest spółka DORADCA Auditors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 212. Emitent korzystał wcześniej z usług firmy Doradca Auditors sp. z o.o. w zakresie badania przez tę spółkę sprawozdań finansowych Wilbo SA oraz świadczenia doraźnych usług doradczych. Rada Nadzorcza Wilbo SA dokonała wyboru audytora zgodnie z par. 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki. Spółka Doradca Auditors sp. z o.o. jest wpisana do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 913. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Grzegorz Białoruski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27935w

Podziel się opinią

Share
d27935w
d27935w