Trwa ładowanie...
d2q7o33
d2q7o33
espi

WOJAS S.A. - Aneks do umowy kredytowej (38/2014)

WOJAS S.A. - Aneks do umowy kredytowej (38/2014)
Share
d2q7o33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
WOJAS S.A. ("Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął do Emitenta podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt rewolwingowy w PLN zawarty pomiędzy WOJAS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. (?Bank?), o którym to kredycie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2014 z 2 września 2014 r. Na mocy powyższego aneksu zawartego 31 października 2014 r. strony umowy zmieniły zabezpieczenie spłaty kredytu. Od 31 października 2014 r. zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: pełnomocnictwo Banku do rachunku Emitenta, zastaw rejestrowy na zapasach handlowych o wartości nie niższej niż 20 mln zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A. Sprzedaż detaliczna
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-400 Nowy Targ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ludźmierska 29
(ulica) (numer)
+48 (18) 264 92 10 +48 (18) 264 92 11
(telefon) (fax)
ri@wojas.pl www.wojas.pl
(e-mail) (www)
7352691202 120415969
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Wiesław Wojas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q7o33

Podziel się opinią

Share
d2q7o33
d2q7o33