Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

WOJAS S.A. - Zbycie aktywów o znacznej wartości korekta raportu (24/2013)

WOJAS S.A. - Zbycie aktywów o znacznej wartości korekta raportu (24/2013)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013 korekta
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zbycie aktywów o znacznej wartości korekta raportu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WOJAS S.A. ("Emitent") dokonuje korekty raportu bieżącego nr 24/2013. Pełna treść raportu brzmi: WOJAS S.A. w dniu 17 października 2013 r. dokonał zbycia pakietu akcji Gino Rossi S.A. w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o wartości 7 243 600 zł, w ilości 2.786.000 akcji, co stanowi 5,83% udział w kapitale zakładowym Gino Rossi S.A. i w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Gino Rossi S.A. Wartość nominalna zbywanego pakietu akcji: 2.786.000 zł. Charakter zbywanych aktywów: długoterminowa lokata kapitałowa. Umowa zbycia aktywów, wedle najlepszej wiedzy Zarządu, nie była zawierana z podmiotem powiązanym. Niniejsza transakcja została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wielkość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A. Przemysł lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-400 Nowy Targ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ludźmierska 29
(ulica) (numer)
+4818 264 92 10 +4818 264 92 11
(telefon) (fax)
ri@wojas.pl www.wojas.pl
(e-mail) (www)
7352691202 120415969
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Wiesław Wojas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at