Trwa ładowanie...
d2vfo49
d2vfo49

Województwo Lubelskie wyemituje obligacje na 50 mln zł

Obligacje na łączną kwotę 50 mln zł wyemituje samorząd województwa lubelskiego. Środki z obligacji będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego województwa.
Share
d2vfo49

Uchwałę o emisji obligacji przyjęli w poniedziałek radni sejmiku województwa lubelskiego - 25 radnych było za, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Województwo lubelskie wyemituje 50 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 r.

Obligacje zostaną wyemitowane w 10 seriach - każda o wartości 5 mln zł. Wykup obligacji będzie się odbywał etapami: dwie pierwsze serie mają być wykupione po upływie 6 lat od daty emisji - dwie ostatnie serie po upływie 10 lat do daty emisji.

d2vfo49

Wydatki związane z organizacją emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych województwa lubelskiego uzyskanych w latach 2013-2023.

Środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów.

"Deficyt województwa musi być pokryty kredytem albo obligacjami. Kredyt można zaciągnąć na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, a obligacje są wyłączone z ustawy. My dywersyfikujemy ten dług, korzystając z obu możliwości" - powiedziała dziennikarzom skarbnik województwa Elżbieta Mocior.

Jak dodała, kiedy po negocjacjach z bankami będzie wiadomo, jakie koszty będzie musiało ponieść województwo z związku wykupem obligacji, wtedy zapadnie decyzja, czy i w jakiej wysokości potrzebny będzie kredyt na pokrycie deficytu.

d2vfo49

W budżecie województwa 2013 r. - po ostatniej korekcie na poniedziałkowej sesji - zaplanowano dochody w wysokości 1 mld 282 mln zł, a wydatki 1 mld 577 mln. Deficyt ma wynieść 295 mln zł.

Mocior zaznaczyła, że nie ma pewności, czy na pokrycie deficytu będzie potrzebne zaciąganie całego zaplanowanego wcześniej kredytu - ok. 290 mln zł. Prawdopodobnie część wydatków na inwestycje zaplanowanych w budżecie na 2013 r. będzie musiała być przesunięta na następny rok budżetowy. Na ostateczny poziom deficytu będzie też miał wpływ poziom uzyskanych dochodów.

Aktualne zadłużenie województwa to 395,7 mln (50,9 proc. dochodów budżetu), a obsługa długu - 4,5 proc.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2013 - o ile będzie konieczność zaciągnięcia zaplanowanego kredytu na pokrycie deficytu - ma wynieść 617 mln (49 proc. dochodów budżetu) a obsługa długu - 11 proc.

d2vfo49

Podziel się opinią

Share
d2vfo49
d2vfo49