Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powo...

WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania osoby zarządzającej. (30/2014)
Share
d4662i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania osoby zarządzającej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w treści raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania osoby zarządzającej w akapicie ósmym omyłkowo wskazano błędne nazwisko Pana Huberta Rozpędka jako "Urbańskiego". Błędne brzmienie: "W przeszłości Pan Urbański pełnił funkcje: 1. Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych AS Motors S.A. (01.2002 ? 03.2004) 2. Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w RWT S.A. (12.2003 ? 12.2004) 3. Członka Zarządu ds. finansowych w TP Teltech Sp. z o.o. (09.2004 ? 10.2009) 4. Prezesa Zarządu Complex Finance Sp. z o.o. (02.2010 ? 05.2010) 5. Wiceprezesa Zarzadu ds. finansowych w Enea S.A. (04.2010 ? 03.2013) 6. Członka Rady Nadzorczej "Kozienice II" Sp. z o.o. (06.2010 ? 03.2011) 7. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie S.A. (06.2010 ? 02.2013) 8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Enea Operator Sp. z o.o. (04.2011 ? 03.2013) 9. Członka Zarządu Enea Centrum S.A. (10.2011 ? 04.2012)" Prawidłowe brzmienie: "W przeszłości Pan
Rozpędek pełnił funkcje: 1. Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych AS Motors S.A. (01.2002 ? 03.2004) 2. Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w RWT S.A. (12.2003 ? 12.2004) 3. Członka Zarządu ds. finansowych w TP Teltech Sp. z o.o. (09.2004 ? 10.2009) 4. Prezesa Zarządu Complex Finance Sp. z o.o. (02.2010 ? 05.2010) 5. Wiceprezesa Zarzadu ds. finansowych w Enea S.A. (04.2010 ? 03.2013) 6. Członka Rady Nadzorczej "Kozienice II" Sp. z o.o. (06.2010 ? 03.2011) 7. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie S.A. (06.2010 ? 02.2013) 8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Enea Operator Sp. z o.o. (04.2011 ? 03.2013) 9. Członka Zarządu Enea Centrum S.A. (10.2011 ? 04.2012)" Podstawa prawna: 1. Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005r. z późn. zmianami) 2. § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 33, poz. 259 z 2009r. z późn. zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-04-03 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3