Trwa ładowanie...
d2za41v

WORK SERVICE S.A. - Raport roczny R 2013

WORK SERVICE S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2za41v
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 385 626 323 867 91 576 77 599
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 6 520 10 719 1 548 2 568
Zysk ze sprzedaży 2 170 6 654 515 1 594
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 4 565 8 823 1 084 2 114
Zysk (strata) brutto 4 317 9 491 1 025 2 274
Zysk (strata) netto 4 600 9 574 1 092 2 294
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 972 5 708 943 1 368
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -92 785 -49 195 -22 034 -11 787
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 96 931 40 988 23 019 9 821
Przepływy pieniężne netto, razem 8 118 -2 499 1 928 -599
Aktywa 400 474 275 400 96 565 67 365
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 213 606 190 365 51 506 46 565
Zobowiązania długoterminowe 84 528 46 385 20 382 11 346
Zobowiązania krótkoterminowe 127 942 143 404 30 850 35 078
Kapitał (fundusz) własny 186 868 85 035 45 059 20 800
Kapitał (fundusz) podstawowy 5 995 4 795 1 446 1 173
Kapitał (fundusz) zapasowy 176 274 70 666 42 504 17 285
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2013 Sprawozdanie jednostkowe spółki Work Service SA.pdf Sprawozdanie jednostkowe spółki Work Service SA
2013 Sprawozdanie zarządu z działalności spółki Work Service SA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Work Service SA
2013 Opinia i raport BDO do sprawozdania jednostkowego Work Service SA.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania jednostkowego spółki Work Service SA
2013 Oświadczenie Zarządu dotyczące audytu SF.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące audytu
2013 Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności SF.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności
2013 List prezesa spółki Work Service SA do akcjonariuszy.pdf List Prezesa spółki Work Service SA do akcjonariuszy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2za41v

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 43-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-03-17 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Paul Christodoulou Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Robert Knights Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Mariola Michalska Główy księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2za41v

Podziel się opinią

Share
d2za41v
d2za41v