Trwa ładowanie...
d13hf8q
espi

WORK SERVICE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

WORK SERVICE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d13hf8q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 918 391 727 447 218 095 174 297
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 52 802 43 303 12 539 10 375
Zysk ze sprzedaży 49 210 38 931 11 686 9 328
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 47 988 39 067 11 396 9 361
Zysk (strata) brutto 32 894 24 841 7 811 5 952
Zysk (strata) netto 29 485 23 031 7 002 5 518
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 998 6 803 -2 849 1 630
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 931 -53 115 -10 670 -12 726
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 86 378 49 793 20 513 11 930
Przepływy pieniężne netto, razem 29 449 3 481 6 993 834
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 57 416 489 46 929 590 57 416 489 46 929 590
Zysk na jedną akcję 0.46 0.43 0.11 0.10
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 58 110 292 51 310 538 58 110 292 51 310 538
Rozwodniony zysk na jedną akcję 0.46 0.43 0.11 0.10
Aktywa 470 373 355 383 113 419 86 929
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 234 893 232 926 56 639 56 975
Zobowiązania długoterminowe 77 311 43 834 18 642 10 722
Zobowiązania krótkoterminowe 157 582 189 091 37 997 46 253
Kapitał (fundusz) własny 235 480 122 458 56 780 29 954
Kapitał (fundusz) podstawowy 5 995 4 795 1 446 1 173
Kapitał (fundusz) zapasowy 201 400 89 378 48 563 21 862
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service.pdf 2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service
2013 Sprawozdanie zarządu z działaności Grupy Kapitałowe Work Service.pdf 2013 Sprawozdanie Zarządu z działaności Grupy Kapitałowe Work Service
2013 Opinia i raport BDO do Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej Work Service .pdf 2013 Opinia i raport BDO do Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej Work Service
2013 Oświadczenie Zarządu dotyczące audytu SSF.pdf 2013 Oświadczenie Zarządu dotyczące audytu SSF
2013 Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności SSF.pdf 2013 Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności SSF
2013 List Prezesa zarządu spółki Work Service SA do akcjonariuszy.pdf 2013 List Prezesa Zarządu spółki Work Service SA do akcjonariuszy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d13hf8q

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 43-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Tomasz Hanczarek Prezes Zarzadu
2014-03-17 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Paul Christodoulou Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Robert Knights Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Mariola Michalska Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d13hf8q

Podziel się opinią

Share
d13hf8q
d13hf8q