Trwa ładowanie...
d1pn8p3

WORK SERVICE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (9/2015)

WORK SERVICE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (9/2015)

Share
d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione do dnia 20 marca 2015 r. zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476). ?Zarząd Work Service S.A. (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015 informuje, że w dniu 17 lutego 2015 r. Emitent podpisał porozumienie uzgadniające istotne warunki przeprowadzenia negocjowanej transakcji akwizycyjnej (?Planowana Transakcja?), polegającej na nabyciu ? na podstawie odrębnie zawartej umowy sprzedaży podlegającej prawu
szwajcarskiemu (?SPA?) - 100% istniejących akcji szwajcarskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Zurichu działającej w z branży HR i specjalizującej się w rynku usług IT oraz z segmentu ?life and science? (?Spółka Szwajcarska?) od jej akcjonariuszy (?Zbywcy?). 60% akcji Spółki Szwajcarskiej ma zostać nabyte w ramach transzy 1, po cenie bazowej (ustalonej w oparciu o wskaźniki finansowe Spółki Szwajcarskiej), która będzie płatna przez Emitenta przy podpisaniu SPA, przy czym w późniejszym okresie po zawarciu Planowanej Transakcji może nastąpić dodatkowa płatność na rzecz danej strony Planowanej Transakcji w razie wystąpienia odpowiednio dodatniej lub ujemnej różnicy w związku w weryfikacją wycen wartości aktywów netto Spółki Szwajcarskiej. Pozostałe 40% akcji może zostać nabyte (po cenie ustalonej w oparciu o odpowiednie poziomy wskaźników finansowych Spółki Szwajcarskiej, w tym EBIT) w ramach transz 2-4 (po 13,33% każda), przy czym Emitentowi przysługuje prawo ich nabycia od Zbywców (opcja call dla każdej z
transz), natomiast Zbywcom przysługuje prawo ich sprzedaży Emitentowi (opcja put dla każdej z transz). Nabycie akcji w ramach transz 2-4 przewidziane będzie w następujących terminach, liczonych od zawarcia Planowanej Transakcji: (i) dla transzy 2 ? 24 miesiące, (ii) dla transzy 3 ? 36 miesięcy, (iii) dla transzy 3 ? 48 miesięcy. Zbywcom przysługiwać będzie prawo do opóźnienia o 12 miesięcy daty wykonania ww. opcji put i call dla każdej z transz 2-4, po uprzednim powiadomieniu Emitenta. Podstawna prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 i art. 57 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ? informacja poufna | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Tomasz Hanczarek Prezezes Zarządu
2015-03-20 Hubert Rozpędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3