Trwa ładowanie...
d1vgxbj
09-03-2017 09:54

Wskaźnik C/I Alior Banku wyniósł 49,1% na koniec 2016 r.

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) Alior Banku (bez Banku BPH) ukształtował się na poziomie 49,1% na koniec 2016 roku i był niższy o 2 pkt proc. w skali roku, podał bank. 

d1vgxbj
d1vgxbj

"Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) Alior Banku (stand-alone, bez Banku BPH) na koniec 2016 r. wyniósł 49,1%" - czytamy w komunikacie.

Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły 3,2 mld zł na koniec 2016 r., tj. o 47% więcej niż rok wcześniej.

"W wyniku dynamicznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 30% do prawie 2 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji pozostał na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i wyniósł 331 mln zł, a wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 404 mln zł i był o 21% wyższy niż w 2015 r. 508 mln zł wyniósł zysk z okazyjnego nabycia podstawowej części Banku BPH" - czytamy w komunikacie.

Koszty działania wyniosły 1 566,6 mln zł w 2016 r. i były wyższe o 458,7 mln zł (o 41,4%) w skali roku.

d1vgxbj

Koszty pracownicze w analizowanym okresie ukształtowały się na poziomie 893,1 mln zł i były o 63,6% wyższe w skali roku. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 560,6 mln zł w ub. roku i były o 21,7% wyższe licząc rok do roku.

"Główne przyczyny wzrostu kosztów są związane z przejęciem wydzielonej części Banku BPH. W ciężar kosztów utworzono rezerwę restrukturyzacyjną o wartości 268,1 mln zł (kwota 32,7 mln zł utworzonej rezerwy powiększyła koszty ogólnego zarządu, pozostała część, tj. 235,4 mln zł zwiększyła koszty pracownicze). Dodatkowo, koszty działania banku uległy zwiększeniu na skutek konsolidacji wyników finansowych wydzielonej części Banku BPH" - czytamy dalej.

Jednocześnie łączna wartość kosztów poniesionych przez bank w związku z przejęciem wydzielonej działalności Banku BPH wyniosła ok. 37 mln zł w 2016 r.

Obciążenie banku z tytułu podatku od instytucji finansowych wyniosło 130,9 mln zł w ub. roku.

d1vgxbj

Poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w 2016 r. -799,9 mln zł (-672,1 mln zł w 2015 r. - wzrost o 19,0%), wynikał głównie ze wzrostu odpisów na należności od klientów sektora niefinansowego (z -643,1 mln zł do -728,9 mln zł.)

Na koniec 2016 r. współczynnik C/I Alior Banku (stand-alone, bez Banku BPH) ukształtował się na poziomie 49,1 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej był niższy o 2 pkt proc.

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku za 2016 r., po uwzględnieniu podatku od aktywów instytucji finansowych oraz zdarzeń jednorazowych, wyniósł 618 mln zł, co oznacza wzrost o 99,7% w porównaniu z 2015 r. Po wyłączeniu podatku oraz przychodów związanych z nabyciem podstawowej części Banku BPH, zysku z jej działalności, a także rezerwy na restrukturyzację i kosztów integracji, wypracowany zysk netto Alior Banku wyniósł 485 mln zł, o 57% więcej niż w 2015 r.

d1vgxbj

"Mając na względzie sprawną realizację procesów, których ukoronowaniem było przejecie w dniu 4 listopada 2016 r. wydzielonej części Banku BPH, przy jednocześnie realizowanej działalności biznesowej istotnie zwiększającej skalę funkcjonowania Alior Banku, zarząd pozytywnie ocenia prowadzoną w 2016 r. działalność operacyjną, przejęcie oraz przebieg procesów zmierzających do fuzji operacyjnej z wydzieloną częścią Banku BPH, jak również osiągnięte w 2016 r. wyniki finansowe. W opinii zarządu, stanowią one solidne podstawy do konsekwentnego i bezpiecznego rozwoju Banku w kolejnych latach" - czytamy w raporcie.

Wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wyniosły odpowiednio: 13,6% oraz 11,3% na koniec 2016 r. Bank podał, że do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku przyczynił się zysk z okazyjnego nabycia podstawowej działalności Banku BPH w wysokości 508 mln zł.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)

d1vgxbj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vgxbj