Trwa ładowanie...
d2xwk0t
d2xwk0t

Wskaźnik C/I Banku Pekao lekko wzrósł r/r do 44,7% w I kw.

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Pekao wzrósł do 44,7% w I kw. br. wobec 44,3% rok wcześniej, przy wzroście dochodów z działalności o 0,5% oraz kosztów o 1,3% w skali roku, podała instytucja.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2xwk0t

"Dochody z działalności operacyjnej grupy Pekao osiągnięte w I kwartale 2016 r. wyniosły 1 817,3 mln zł i były wyższe niż w I kwartale 2015 r. o 9,2 mln zł, tj. 0,5%, dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem oraz ze względu na wyższe pozostałe przychody i koszty operacyjne netto" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w I kw. wyniósł 1 079,7 mln zł i był wyższy o 21,3 mln zł, tj. 2% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2015 r., dzięki rosnącym wolumenom, pomimo średniego WIBOR 3M niższego o 0,17 pkt proc.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,7% w I kw. 2016 r. wobec 2,9% rok wcześniej.

d2xwk0t

Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I kwartale 2016 r. wyniósł 463,3 mln zł i był niższy o 17,3 mln zł, tj. 3,6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2015 r. głównie ze względu na niższe prowizje związane z działalnością na rynku funduszy inwestycyjnych.

Bank podał, że wynik pozaodsetkowy grupy Pekao wyniósł 737,6 mln zł i był niższy o 12,1 mln zł, tj. 1,6% r/r., głównie z powodu niższego wyniku na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz presji na prowizje związane z rynkiem kapitałowym, niemalże skompensowanych wyższymi pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi netto, wynikającymi ze sprzedaży wierzytelności kredytowych.

Koszty z działalności operacyjnej osiągnięte w trzech pierwszych miesiącach 2016 r. wyniosły 812,1 mln zł. Były one wyższe o 10,7 mln zł tj. 1,3% r/r.

Bank podał, że opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w I kwartale 2016 r. wyniosły 67,0 mln zł i były niższe o 2 mln zł, tj. 2,9% niż w I kwartale 2015 r. W I kw. Pekao zapłacił także 80,6 mln zł podatku bankowego.

d2xwk0t

Wskaźnik koszty/dochody w I kwartale 2016 r. wyniósł 44,7% wobec 44,3% w I kw. 2015 r.

Zwrot na kapitale (ROE) wyniósł 9,7% na koniec marca wobec 10,3% rok wcześniej.

Łączny wskaźnik kapitałowy (Bazylea III) wzrósł do 18,4% na koniec I kw. wobec 17,6% rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)

d2xwk0t

Podziel się opinią

Share

d2xwk0t

d2xwk0t