Trwa ładowanie...
dnwz0ia
08-03-2017 14:40

Wszystkie kluby za usprawnieniami w postępowaniu administracyjnym

Wszystkie kluby i koła poselskie poparły zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, które między innymi pozwolą usprawnić postępowania administracyjne, skrócić czas ich trwania, zmniejszyć ilość spraw przekazywanych do ponownego rozpoznania.

dnwz0ia
dnwz0ia

Celem projektu ustawy nowelizującej Kodeks postępowania administracyjnego jest również bardziej partnerskie podejście administracji do obywateli m.in. przez stosowanie zasady przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony oraz wykorzystanie metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych w formie mediacji. Ponadto projekt zmierza do zapewnienia adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa.

"Projekt ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych oraz zwiększenie zaufania obywateli do organów administracji i wydawanych przez nie rozstrzygnięć. Ma to następować poprzez usprawnienie postępowania administracyjnego oraz skrócenie czasu ich trwania - powiedział Bartłomiej Wróblewski (PiS), poseł sprawozdawca komisji nadzwyczajne ds. zmian w kodyfikacjach.

Wróblewski przemawiając w imieniu klubu PiS zadeklarował poparcie partii dla projektu zmian w ustawie.

Z przeprowadzonego w 2016 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości badania ankietowego wśród przedsiębiorców, cytowanego przez uzasadnienie do projektu ustawy wynika, że problem przewlekłości rozpoznawania spraw administracyjnych dostrzega aż 78,1% respondentów. W 2015 r. wojewódzkie sądy administracyjne uwzględniły niemal 2000 skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania, zaś w pierwszej połowie 2016 r. - ok. 1150 takich skarg.

dnwz0ia

"Projekt stanowi część przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu 100 zmian dla firm, pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Nie ulega wątpliwości, że dla rozwoju gospodarczego Polski i dla poprawienia oceny Polaków funkcjonowania administracji konieczne są zmiany w procedurach administracyjnych" - powiedział Wróblewski.

Dodał, że stan obecny jest nie do zaakceptowania ze względu na formalizm, skomplikowanie procedur, przewlekłość postępowań i brak zaufania do zapadających rozstrzygnięć.

Jego zdaniem konieczne jest usprawnienie postępowań administracyjnych, skrócenie czasu ich trwania. Potrzebne jest ponadto bardziej partnerskie podejście administracji do obywateli.

"Projekt umożliwia wykorzystanie mediacji w administracji i przewiduje nowe klarowne zasady stosowania kar administracyjnych. Skraca też drogę spraw administracyjnych i toczących się w sądach administracyjnych" - dodał Wróblewski.

dnwz0ia

Katarzyna Osos w imieniu klubu PO powiedziała, że proponowane zmiany z punktu widzenia obywatela należy ocenić pozytywnie.

"Ważne jest aby organa administracji działały sprawnie i szybko a regulacje z jednej strony dawały gwarancję ochrony praw jednostki z drugiej zaś strony stały na straży słusznego interesu publicznego. Trzeba przyznać, że proponowane zmiany w tym kierunku zmierzają" - powiedziała Osos.

"Projektodawca choć nie uniknął w projekcie pewnych zbytnich uproszczeń to globalna ocena przedłożonego projektu musi pozostać pozytywna dlatego też PO będzie głosowała za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania" - dodała.

dnwz0ia

Paweł Grabowski z klubu Kukiz'15 również zadeklarował poparcie dla zmian w kodeksie.

"Kiedo około miesiąc temu wypowiadałem się na temat tego projektu w imieniu klubu Kukiz'15 powiedziałem, że chyba śnię, mówiąc o projekcie, który przywraca normalność w postępowaniu administracyjnym. (...) Okazuje się, że po miesiąc ten sen okazuje się być rzeczywistością" - powiedział Grabowski.

W imieniu klubu poselskiego .Nowoczesna poparcie dla projektu zadeklarował poseł Mirosław Pampuch. "Nie ulega wątpliwości. że zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego zmierzające do wprowadzenia rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie z postępowania administracyjnego nadmiernego formalizmu, który w efekcie prowadził do znaczących przewlekłości postępowań należy uznać za właściwe" - powiedział poseł.

Jego zdaniem na szczególną pochwałę zasługuje wprowadzenie możliwości polubownego załatwiania spraw poprzez mediacje.

dnwz0ia
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dnwz0ia