Trwa ładowanie...
d4bu3ca
d4bu3ca

Wyniki PBG w III kw. '10 lepsze, a Hydrobudowy Polska gorsze od konsensusu

15.11. Warszawa (PAP) - Wyniki grupy kapitałowej PBG w trzecim kwartale 2010 roku okazały się nieco lepsze od oczekiwań na poziomie netto i operacyjnym, a wyniki zależnej od niej...
Share
d4bu3ca

15.11. Warszawa (PAP) - Wyniki grupy kapitałowej PBG w trzecim kwartale 2010 roku okazały się nieco lepsze od oczekiwań na poziomie netto i operacyjnym, a wyniki zależnej od niej Hydrobudowy Polska są sporo poniżej konsensusu PAP.

W trzecim kwartale 2010 roku PBG miało 58,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, o 5,4 proc. powyżej oczekiwań analityków. Zysk operacyjny spółki w tym okresie wyniósł 73,6 mln zł, o 1,7 proc. więcej niż szacował rynek. O blisko 7 proc. gorsze od spodziewanych były natomiast przychody PBG, które wyniosły 733 mln zł.

Porównując trzeci kwartał 2010 roku do tego samego okresu 2009 roku grupa PBG zanotowała wzrost rentowności brutto ze sprzedaży z 12,9 do 13,1 proc., wzrost rentowności operacyjnej z 9,4 do 10,0 proc. oraz wzrost rentowności na poziomie netto z 5,5 do 8,0 proc. Zdecydowany wpływ na poprawę wskaźników rentowności w trzecim kwartale bieżącego roku miały wyniki wypracowane przez podmiot dominujący w grupie - tj. spółkę PBG.

d4bu3ca

W trzecim kwartale 2010 roku istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miała realizacja największych zleceń z segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej, tj. kontraktu na budowę kopalni ropy naftowej LMG i kontraktu na budowę podziemnego magazynu gazu Wierzchowice (w sumie ponad 160 mln zł przychodów) oraz realizacja zleceń z segmentu budownictwa przemysłowego, w tym kontraktów stadionowych i spalarni odpadów w Gdańsku (w sumie blisko 135 mln zł przychodów).

W komentarzu do wyników PBG poinformował, że bardzo dobre wyniki wypracował segment budowy dróg konsolidowany w spółce Aprivia. Spółki drogowe wypracowały w sumie ponad 80 mln zł przychodów, co stanowi praktycznie taką samą wartość jak za całe półrocze bieżącego roku. Pozwoliło to spółkom drogowym odrobić straty z pierwszego kwartału i pokazać zyski narastająco po trzech kwartałach na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

Po trzech kwartałach grupa PBG zrealizowała 64 proc. prognozy finansowej na 2010 na poziomie przychodów, 57 proc. na poziomie zysku operacyjnego oraz 63 proc. zysku netto.

W przypadku wchodzącej w skład grupy PBG spółki Hydrobudowa Polska wyniki w trzecim kwartale są gorsze od oczekiwań analityków.

d4bu3ca

Zysk netto grupy Hydrobudowy wyniósł 5,4 mln zł i był o 11,5 proc. gorszy od konsensusu PAP. Zysk operacyjny Hydrobudowy w trzecim kwartale sięgnął 7,2 mln zł i okazał się o 31 proc. poniżej prognoz. O 5,7 proc. gorszy od konsensusu były przychody, które wyniosły 417 mln zł.

Porównując wskaźniki rentowności w trzecim kwartale rok do roku widać ich spadek na wszystkich pozycjach. W przypadku marży brutto spadek ten wynika przede wszystkim z większego udziału w przychodach kontraktów o niższej od średniej historycznej rentowności. (np. budowa stadionu PGE Arena w Gdańsku, budowa Stadionu Narodowego w Warszawie).

Marża brutto grupy Hydrobudowy ze sprzedaży w trzecim kwartale wyniosła 5,4 proc. i była niższa rok do roku o 3,2 punkty proc. Marża operacyjna w tym okresie była niższa o 4,2 punkty proc. i wyniosła 1,7 proc. Marża netto zmalała rdr o 1,7 pkt. proc., do 1,3 proc. (PAP)

pr/

d4bu3ca

Podziel się opinią

Share
d4bu3ca
d4bu3ca